1. Mehmed

1.mehmed
1.mehmed

Ankara Meydan Savaşında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’i yenen Timurlenk Anadolu birliğini parçalamak için kurnazca bir yola başvurdu. Önce Anadolu’nun en büyük, en güzel şehrini yağmaladı. Yaktı, yaktı.. Bazı beylikleri kendine tabi ederek ülkesine çekildi. Yıldırım Bayezid i beraberinde götürdü. Çünkü Yıldırım Bayezid gibi zeki, atılgan, cesur bir padişah Anadolu birliğini yeniden kurabilir ve bu sayede Osmanlı tekrar eski kuvvetine kavuşabilirdi. Bu yolu büsbütün kapatacaktı.

Yıldırım Bayezid’in vefatından sonra kurnazca planını uygulamaya koydu. Padişahın oğulları, Musa Çelebi, İsa Çelebi, Mustafa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi ye kendisine tabi olmak kaydıyla, bulundukları toprakların idaresini verdi. Böylece kardeşleri birbirine düşürdü. Osmanlı Devleti başsız kaldı. Kanlı kardeş kavgalarına sahne oldu. Bereket versin, bu sıralarda Avrupa karışıktı. Fransa deliren kralının derdine düşmüş, sık sık Haçlı ordusu tertipleyen Macar Kralı Sigismund zindana kapatılmış, Bizans taht kavgalarıyla sarsılmıştı. On bir yıllık kargaşa döneminde bir Haçlı ordusu, Anadolu ya girseydi, şüphesiz Osmanlıları perişan ederdi. Küçük beylikleri tek tek yutup Anadoluya hakim olurdu. Bu sıralarda Avrupa ve Balkan ülkelerinin kendi dertlerine düşmesi, Osmanlıyı kurtarmıştır.

Kardeş Kavgası

Timur Anadolu dan ayrıldıktan sonra, Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında tam 11 yıl sürecek olan amansız bir mücadele başladı. Yıldırımın büyük oğlu Süleyman Çelebi, Edirne de kendini Osmanlı Padişahı ilan etti. Adına para bastırıp, hutbe okuttu.

Musa Çelebi ile İsa Çelebi arasında cereyan eden ilk savaşta İsa Çelebi yenildi. Bir süre sonra Musa Çelebi, ağabeyi Süleyman Çelebi’nin üzerine yürüdü. Ordusuyla Edirne ye girdi. Kardeşinin ordusuyla geldiğini duyunca Süleyman Çelebi, Edirne den kaçmıştı. Yolda bir köye uğradı. Köylülerden biri onu tanımıştı. Oracıkta öldürüp başını Musa Çelebi ye gönderdiler. Musa Çelebi ağabeyini öldürenleri cezalandırdı…

Musa Çelebinin en büyük emeli, İstanbul u alıp Peygamber Efendimizin hadisinde övülen komutan olmaktı. O müjdeyi gerçekleştirmek istiyordu. İstanbul u kuşatıp topa tuttu. Bu sırada Çelebi Mehmed, kardeşi İsa Çelebiyle Ulubat da savaşıyordu. İsa Çelebi yenildi. Adamlarından bir kısmı, Mehmed Çelebi’nin tarafına geçti. Mehmet Çelebi, Bursa’ya girerek hükümdarlığını ilan etti.

İsa Çelebi, bir süre sonra dönüp Bursa yı kuşattı. Fakat halk şiddetle direndiğinden şehri yaktı. Çelebi Mehmed le yaptığı ikinci savaşta da yenilerek Kastamonu’ya çekildi. İsfendiyar Bey’e sığındı. Birlikte Ankara’yı almak istedilerse de alamadılar. İsa Çelebi Batı Anadolu’ya gitti. Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları anlaştı. Onların yardımıyla tekrar Çelebi Mehmed’in üstüne yürüdü. Üçüncü defa yenildi. Bu sefer de Karamanoğullarının yanına sığındı.

Çelebi Mehmed’in Zaferi

Çelebi Mehmed, iyi bir idareci ve politikacıydı. Aydınoğlu, Menteşeoğlu, Germiyanoğlu beylikleriyle anlaştı. Bunlar Çelebi Mehmed’in hükümdarlığını kabul ettiler. Kuvvetlenen Çelebi Mehmed, Karamanoğlunu sıkıştırmaya başladı. Sonunda Karamanoğlu, İsa Çelebi yi ülkesinden çıkardı. İsa Çelebi Eskişehir yakınlarında bir hamamda yakalandı.

Çelebi Mehmed, Anadolu da tek başına kalmıştı. Fakat o bunu yeterli bulmuyor, bütün Osmanlı ülkesinde tek bayrağın dalgalanmasını, tek hükümdarın bulunmasını istiyordu. Bu sırada Musa Çelebi, İstanbul kuşatmasıyla meşguldü. Mehmed, kardeşinin üstüne yürüdü. Birinci ve ikinci savaşlarda yenildi. Bundan sonra Musa Çelebi’nin yanındaki beylerle anlaştı. Beyler, Musa Çelebi’nin idaresinden memnun olmadıkları için, Çelebi Mehmed’e seve seve yardım sözü verdiler.

Çelebi Mehmed üçüncü defa, Rumeli ye geçti. Sofya’nın güneyindeki Samakov kasabası yakınlarından yapılan savaşta ise Musa Çelebiyi tam bozguna uğrattı. Musa Çelebi kaçmak isterken öldü.

Çelebi Mehmed tek başına Osmanlı hükümdarı olduğu zaman, 24 savaşta bulunmuş ve 40 yara almıştı.

Çelebi’nin Çocukluğu

Bursa da 1389 yılında dünyaya geldi. Babası Yıldırım Bayezid annesi Devlet Hatun du. Çocukluğu Bursa da geçti. Sofu Bayezid, Mehmet Cezeri gibi devrin ünlü bilginlerinden dersler aldı. Büyüdüğü zaman orta boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, çatık kaşlı, geniş omuzlu bir yiğit oldu. Bursa da görgüsünü, bilgisini artırdıktan sonra, babası, Çelebi Mehmed’i Amasya valiliğine göndermişti. Devlet idaresindeki bilgisini de bu görevde artırmıştır.

Padişah olduktan sonra da ilim adamlarını yanından ayırmadı. Onlarla konuşmaktan, aynı sofrada oturmaktan zevk alırdı. Cuma günleri fakire yemek dağıtmak adetiydi. Adaletsever, insansever bir padişahtı. İyilik etmekten huzur duyardı. 

Padişah olduktan sonra ordusuyla Anadoluya döndü. Kardeşlerini yenmekle her şey bitmiş sayılmazdı. Anadolu da yeniden türeyen irili ufaklı beylikleri ortadan kaldırması, Anadolu birliğinin tamamen kurulması için gerekliydi.

İlk olarak Karamanoğlu üzerine gitti. Karamanoğlu elinde bulunan Akşehir, Beyşehir ve Seydişehiri aldı. Karamanoğlunun ordusunu dağıttı. Karamanoğlu barış teklif edince kabul etti. Bundan böyle Karamanoğlu Osmanlı himayesine girdi.Oradan Osmanlı Devletine vergi vermekte direnen Eflak prensi, Mirçe’nin üzerine gitti. Yerköyü yakınlarında yapılan savaşta Mirçe’yi yendi. (1416)

Venediklilerle de savaştı. Venedik’in elinde bulunan Samsun’u fethetti. Tosya, Çankırı ve Kalecik i aldı. Bu esnada Simavna kadısı Bedrettin isyan etti. Üzerine Sultan Çelebi Mehmed, oğlu Şehzade Murad’ı gönderdi. Önce Börklüce Mustafa isyanı sonra da Şeyh Bedrettin isyanı bastırıldı.

Büyük bir idareci olan Çelebi Mehmed, Timur’un yakıp yıktığı Anadolu şehirlerini yeniden inşa ettirdi. Bursa’yı tekrar şenlendirdi. Namı dillere destan Yeşil Cami yi inşa ettirdi. Edirne de bir cami, ile bir vakıf bedesten inşa ettirdi. İnşa edilen eserler, günümüze kadar gelerek, tarihimizi yansıtmaya devam etmektedir. Çelebi Mehmet başarılı bir padişah olduğu gibi, sanat konusunda da ustadır.

I.Mehmed(Çelebi) Ölümü

Öldüğü zaman henüz 32 yaşındaydı. Yerine geçecek olan Şehzade Murat, Amasya valiliğinde bulunuyordu. Çelebi Mehmet, öleceğini anlayınca, Oğlumuz Murad’ı çağırın. Bize itaat ettiğiniz gibi, ona da itaat edin dedi.

Ölüm döşeğinde bile, vatanın bütünlüğünü, milletin selametini düşünüyordu. Son nefesini Allahın adını anarak verdi. İsteği üzerine ölümünü sakladılar. Çünkü Şehzade Murat a haber gönderilmiş ve henüz gelmemişti. Sadrazam Bayezid, padişahın cenazesini doktorlara mumyalattırdı. Vezirleri toplayıp, Hünkarımız, İzmir’e doğru sefere çıktı dedi. Fakat her nasılsa haber yayılmıştı. Asker toplanmış ve bağırıyordu. Padişahımızı görmek isteriz diye. Sadrazam, hekimleri çağırıp ne yapacaklarını sordu. Hekimler padişahın cenazesine elbiselerini giydirdiler. Karanlıkta bir köşeye oturttular, arkasına da bir adam gizlediler. Sonra dışarı haber gönderip, üç temsilci göndermelerini istediler. Üç subay içeri girdi. Başları öndeydi. Padişahın yüzüne bakamazlardı. Böylece isyan önlenmiş oldu.

Şehzade Murat’ın Bursa’ya gelip merasimle tahta çıktığı haberi Edirneye gelinceye kadar, Çelebi Sultan Mehmed’in öldüğü saklandı. Şehzade Murad’ın padişah olduğu haberiyle aynı anda Edirnelilere açıklandı. Herkes ağlıyordu. Nihayet Padişahın cenazesi Bursa ya götürülüp, Yeşil Türbe ye defnedildi.

Bu türbe için Amerikalı bir mimar:

Bana, Newyork şehrini yık, yeniden yap deseler yıkıp yaparım. Fakat bu Yeşil Türbe yıkılsa, bir daha bu kıymetli eseri, kimsenin yapmasına imkan yoktur. Demiştir.

Çelebi Mehmet, darmadağın olmuş Osmanlı Devletini yeniden derleyip toplayarak eski gücüne kavuşturmuştur. Kudretli, dirayetli bir Osmanlı padişahıdır. Bu yüzden Osmanlı Devletini ikinci defa kuran padişah olarak anılır.

Sultan Çelebi Mehmed’in dört oğlu vardı. Bunlar Murad, Mustafa, Mahmut, Ahmet ve Yusuf dur. Ayrıca da 7 kızı vardı.


BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

II-Murad

II.Murad

II. Murad 1404 yılında Amasya da dünyaya gelen II.Murad’ın babası I.Mehmed annesi Emine Hatun dur. …

yildirim-bayezid

Yıldırım Bayezid

yildirim-bayezid Tarihimizde   “Yıldırım” olarak anılan I. Bayezid 1360 da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası Kosova …

I-Murad-hayati

I.Murad

I-Murad-hayati Orhan Gazi’nin vefatı üzerine Osmanlı tahtına oğlu Murad geçti. Osmanlı padişahları içinde I. Murad …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir