Atasözleri

Atasözleri Ve Anlamları

Atasözleri Ve Anlamları

Atasözü: Acı söz insanı dinden, tatlı söz yılanı inden çıkarır.
Atasözü ve anlamı: Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

Atasözü: Adamın iyisi işbaşında belli olur.
Atasözü ve anlamı: Bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: Akıl yaşta değil baştadır.
Atasözü ve anlamı: akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.

Atasözü: Balık baştan kokar.
Atasözü ve anlamı: Bir işte aksaklık başta olanlardan kaynaklanır.

Atasözü: Beterin beteri var.
Atasözü ve anlamı: Çok kötü bir duruma düşen kimse, bundan daha kötü durumların da bulunduğunu düşünerek avunmalıdır.

Atasözü: Birlikten kuvvet doğar.
Atasözü ve anlamı: Toplu veya beraber davranmak daha güç sağlar.

Atasözü: Can boğazdan gelir.
Atasözü ve anlamı: İnsan, yiyeceğine önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaşamak mümkün değildir.

Atasözü: Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez.
Atasözü ve anlamı: Hayatında dert ve sıkıntı çekmemiş olan kişiler, mutluluğun kıymetini anlayamazlar.

Atasözü: Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar.
Atasözü ve anlamı: İnsan, bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır.

Atasözü: Çivi çıkar ama yeri kalır.
Atasözü ve anlamı: Birine yaptığınız kötülüğü ne kadar telafi etmeye çalışırsak çalışalım, yine de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır.

Atasözü: Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.
Atasözü ve anlamı: Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın ne yapacağı tahmin edilerek tedbir alınabilir.

Atasözü: Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.
Atasözü ve anlamı: Gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.

Atasözü: Ekmeden biçilmez.
Atasözü ve anlamı: Emek vermeden arzulanan sonuç elde edilemez.

Atasözü: El el ile, değirmen yel ile.
Atasözü ve anlamı: İnsanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgar gereklidir.

Atasözü: Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir.
Atasözü ve anlamı: İnsanı değerlerden yoksun kişi, kılık kıyafetle makam ve mevki ile değer kazanamaz.

Atasözü: Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.
Atasözü ve anlamı: Yoksulluk utanılacak bir şey değildir; çalışmamak, başkalarının sırtından geçinmek en büyük ayıptır.

Atasözü Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
Atasözü ve anlamı: Talih fakire hiç gülmez; aynı sermaye zengine daha çok, fakire daha az gelir getirir.

Atasözü: Gelen gideni aratır.
Atasözü ve anlamı: Beğenmediğimiz bir kişinin yerine öyle birisi gelir ki eskisini aratır.

Atasözü: Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Atasözü ve anlamı: Zenginlik gelip geçicidir. Kimde ne kadar duracağı belli olmaz. Bu bakımdan insan varlığına, zenginliğine güven duyarak öyle olur. olmaz işlere kalkışmamalı; har vurup harman savurmamalı, tutumlu davranmalıdır.

Atasözü: Her ağaçtan kaşık olmaz.
Atasözü ve anlamı: Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, nesne veya kimse kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir.

Atasözü: Herkes ne ederse kendine eder.
Atasözü ve anlamı: Kişi çevresine nasıl davranırsa çevresi de ona benzer şekilde davranır.

Atasözü: Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
Atasözü ve anlamı: Zaten var olan ve herkesin işine yarayan bir şeyin yanına, aynı işi görmek üzere benzerini yapmak boşunadır.

Atasözü: İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara.
Atasözü ve anlamı: Birinden bir şey isteyen utanır ancak isteği yerine getirmeyen daha çok utanmalıdır.

Atasözü: Kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış.
Atasözü ve anlamı: Kardeşler ne kadar geçimsiz olsalar da kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler.

Atasözü: Kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur.
Atasözü ve anlamı: Bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.

Atasözü: Keskin sirke küpüne zarar.
Atasözü ve anlamı: Öfkeli, sert kimsenin zararı kendisinedir.

Atasözü: Latife latif gerek.
Atasözü ve anlamı: Şaka yaparken bile incelikten ayrılmamak gerek.

Atasözü: Milletin ağzı torba değil ki büzesin.
Atasözü ve anlamı: Başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.

Atasözü: Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl.
Atasözü ve anlamı: Olumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır: ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkesin seni ezeceği kadar yumuşak ol.

Atasözü: Nerede birlik, orada dirlik.
Atasözü ve anlamı Aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzen içinde içinde yaşarlar.

Atasözü: Olsayı bulsaya vermişler, hiç doğmuş.
Atasözü ve anlamı: Şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diyerek istediğimiz sonuca varamayız. Elde etmek istediğimiz sonucu istekle değil, çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.

Atasözü: Ölmüş koyun kurttan korkmaz.
Her şeyini kaybetmiş olan kişinin, düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz.

Atasözü: Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar.
Atasözü ve anlamı: Kendisinden çekinilen kimsenin yüzüne karşı kimse bir şey söylemez ama arkasından herkes düşmanlık gösterilerinde bulunur.

Atasözü: Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
Atasözü ve anlamı: Yararlı bir şeyi elde etmek için sonuna kadar uğraşılmalı, direnilmelidir.

Atasözü: Rahat ararsan mezarda.
Atasözü ve anlamı: Herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

Atasözü: Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar.
Atasözü ve anlamı: İşini herkese eşit davranarak yapmak zorunda olan bir görevli, kendisine çıkar sağlayan kimselere ayrıcalık tanıyorsa o kişi hak, adalet, insaf gibi duygulardan yoksun demektir: onun gözü paradan, maldan başka bir şey görmez.

Atasözü: Sabreden derviş muradına ermiş.
Atasözü ve anlamı: beklemesini bilen kimse sonunda amacına ulaşır.

Atasözü: Sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın?
Atasözü ve anlamı: Gelir giderse denk değilse durumu düzene koymaya çalışan kişi, durumu düzeltmek için fazla bir şey yapamaz.

Atasözü: Şahin ile deve avlanmaz.
Atasözü ve anlamı: Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla büyük şeyler elde edilemez.

Atasözü: Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir.
Atasözü ve anlamı: Küçük olmak, güçsüz olmak demek değildir. Kendilerinden büyük olanlardan daha güçlü olan küçükler de vardır.

Atasözü: Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz.
Atasözü ve anlamı: Kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez.

Atasözü: Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.
Atasözü ve anlamı: Uzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.

Atasözü: Ucuz etin yahnisi yavan olur.
Atasözü ve anlamı: Ucuza mal olan şeyler niteliksizdir.

Atasözü: Üzüm üzüme baka baka kararır.
Atasözü ve anlamı: Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar.

Atasözü: Veren el, alandan üstündür.
Atasözü ve anlamı: Yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.

Atasözü: Yabancı koyun kenara yatar.
Atasözü ve anlamı: Bir topluluğa yeni katılan kimseyi çevresi hemen aralarına almaz, o yüzden bir süre yabancılık çeker, onlardan uzak durur.

Atasözü: Yerde yatan yumurta, gökte uçan kuş olur.
Atasözü ve anlamı: Bugün beğenmediğiniz, kendisinde yetenek bulmadığınız çocuğun zamanla bilgisi, görgüsü artar, toplumda önemli bir yeri olur.

Atasözü: Zararın neresinden dönülse kardır.
Atasözü ve Anlamı: Sürüp giden zararlı bir işten ne kadar erken vazgeçersek daha sonra uğrayacağımız zararı o kadar azaltmış oluruz.

Atasözü: Zenginin sermayesi kasasında, alimin sermayesi kafasında.
Atasözü ve anlamı: Zengin kişinin zenginliği parasıdır, her işini parayla kolayca yaptır: bilgin kişinin zenginliği ise kafasındaki bilgisidir, düşüncesidir.