Osmanlı Tarihi

osmanli devleti

Osmanlı Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce, Türkiye topraklarında 600 yıl hüküm süren Osmanlı Tarihi’ni biraz inceleyelim.

Ana Vatan

Türk kavminin ana vatanı “Altay Sayan Dağları’nın Kuzey Batısı” yani Orta Asya’dır. Orta Asya; Hazar Dağlarından, Kingan Dağlarına, Kuzey Sibirya Ovalarından, Pamir Yaylasına kadar uzanan bir bölgedir. Orta Asya’ya gelerek yerleşen Türklerin kurdukları son devlet “Osmanlı Devleti”dir

Bu kadar geniş saha da Türklerin en eski ve kalabalık olarak kaynaştıkları yer Hazar Denizi ile Baykal Gölü arasındadır. İklim sert ve haşin olmasına rağmen, şehirler kurmaya, kalabalık nüfusu beslemeye müsait araziler de mevcuttur.

Yapılan Göçler

Türk kavmi, sert iklim, verimsiz topraklar ve tabiat şartlarına dayanamayıp sürekli göç halinde olmuştur. Günümüzde bile göçler hala tam manasıyla son bulmuş değildir. Anayurt dışına çıkmak ve göçler sayesinde kendisine toprak edinmeye çalışmak zorunda olan Türkler, Çin’e, Hind’e, İran’a, Mezopotamya’ya, Mısır’a ve Anadolu’ya zaman zaman göç edip gittikleri yerlerde devlet kurmuşlardır. Öte yandan da gittikleri yerleri Türkleştirmeye çalışan Türkler, nüfusunu arttırmak için de çaba sarf etmişlerdir.

Beylikten Devlete Osmanlı

Osmanlı Devleti kurulmadan önce, Osmanlı topraklarında yaşayan başka devletler vardı. Türkiye Selçuklu Devleti otoritesini kaybetmesiyle devlet, beyliklere ayrılmış ve bu beyliklerin içinden en küçük olanı Osmanoğulları Beyliği Osmanlı Devletinin kuruculuğunu üstlenmiştir.

Osmanoğulları Beyliği, diğer beyliklere savaş açarak değil de, öncelikle çevresindeki beylikleri iyilikle anlaşarak kendisine katmıştır. Git gide büyüyen ve gelişen beylik zamanla devlet haline gelmiştir.

Osmanlıların kısa sürede büyümesinin sebepleri arasındaki en önemli neden Balkanlarda siyasi birliğin olmaması ve feth edilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesidir. Halka iyi davranarak, hoşgörüyü benimseyerek, güçlü bir merkezi otorite kurmuşlardır.

Dünya tarihinin seyrini değiştirecek olan devlet, aslen Oğuzların Kayı boyuna mensuptur. Bazı Tarihçilere göre Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi, onun babası Gündüz Alp veya Süleyman Şah, onun babası Kaya Alp, onun babası da Gündüz Alp’tir. Bu soylu ailenin en soylusu olan Kayı boyunun aşiret reisi olan Ertuğrul Gazi, Selçuklu sultanı tarafından Bizans sınırına uç beyi olarak seçilmiştir. Ertuğrul Bey bir süre sonra vefat etti.

Ayrıca kontrol et

yedi-karga

Yedi Karga

yedi-karga Bir zamanlar çok uzaklardaki yüksek dağlarda yeşil bir vadi varmış. Vadinin ortasında temiz bir …

Jorinda-ve-Jorindel

Jorinda ve Jorindel

Jorinda-ve-Jorindel Bir zamanlar çok karanlık ve çok kasvetli bir ormanın derinliklerinde eski bir kale varmış. …

Tom-Thumb-un-Maceralari

Tom Thumb’un Maceraları

Tom-Thumb-un-Maceralari Bir zamanlar, çok açgözlü bir büyücüyle bir hazineyi paylaşma konusunda tartışan bir dev varmış. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir