Doğal Sayılar

dogal-sayilar-min
dogal-sayilar-min

Doğal sayılar, sıfırdan başlayıp sonsuza dek devam edebilen sayılar kümesine denmektedir. sayma sayısına sıfır sayısını da katıp doğal sayıları oluşturmaktayız.

Doğal Sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ….. olarak devam etmektedir.

Ardışık Doğal Sayılar

0, 1, 2, 3, 4, 5, … rakamları birer olacak şekilde arttırıp o şekilde devam eden sayılara denmektedir.

Ardışık Çift Doğal Sayılar

0, 2, 4, 6, … rakamları sıfırdan başlar ve ikişer ikişer artıp 2’nin katı olan sayılar olan bilinir.

Ardışık Tek Doğal Sayılar

1, 3, 5, 7, … rakamları 1 sayısından başlar ve ikişer ikişer artarak 2’nin katı olmayan sayılardır.

rakam-nedir-min
rakam-nedir-min

Rakam

Sayıların her birini yazmak için kullanmış olduğumuz işaretlere rakam denmektedir. Bu rakamlar ise 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ile beraber tamamlanır.

Basamak Nedir?

Bir sayıdaki rakamların yazılmış olduğu yerlere denmektedir.

2 0 1 9 sayısı ele alacak olursak;

  • 9 – Birler Basamağında
  • 1 – Onlar Basamağında
  • 0 – Yüzler Basamağında
  • 2 – Binler Basamağında

Basamak Değerleri Nedir?

Rakamların basamak değerleri sayıdaki rakamın bulunmuş olduğu basamağa göre almış olduğu değere, bu sayının basamak değeri denmektedir.

13 sayısını ele alacak olursak bu sayı iki basamaklıdır. 3’ün yazılmış olduğu yer birler basağı, 1’in yazılmış olduğu yerse onlar basamağıdır.

13 = 1.(10) + 1. (1)

#13 Sayısı 1 onluk ve 3 birlikten oluşmaktadır.

Benzer Örnekler

462 sayısı – 4 Yüzlük, 6 Onluk ve 2 Bilikten oluşmaktadır.

Ayrıca 462 = 4.(100) + 6.(10) + 2.(1) şeklinde yazılmaktadır.

Onluk olarak oluşturulmuş bu sayma düzeneğine ise onluk sayma denmektedir.

Basamaklar, onluk sayma da sağdan sola doğru, birler, onlar, yüzler, binler, onbinler olarak isimlendirilmektedir. Onluk sayma sistemindeyse basamak değerlerinin sağında bulunan rakamın 10 katı olur. Çok büyük sayılarında yazılıp okunabilmesi için sayının basamaklarında sağdan başlanılıp üçerli gruplara ayrılmalıdır. Bu grupları ayırmadaysa her birine bölük ismi verilir.

Büyük Doğal Sayıyı Okurken;

-Sayımızı sağdan başlayıp sola doğru bölüklere ayırmalıyız.

-En sol kısmında bulunan bölükten başlayıp, bölükteki sayıları okumalı ve ardından ise bölüğün ismi söylenmelidir. Bu şekilde sırayla sağa doğru devam edilmelidir.

-En sağda bulunan bölükteki sayılar okunur fakat bölük ismi söylenmemektedir.

Eğer tüm basamakta sıfır varsa bölük okunmamaktadır.

Örnek;

104, 105, 106 sayısının okunuşu = yüz dört milyon yüz beş bin yüz altı

basamak-degerleri-bulma-min
basamak-degerleri-bulma-min

Rakamların Basamak Değerlerini Bulma

1789 Sayısının Rakam Değerleri ve Bulma

9 Rakamının Basamak Değeri – 9.1 = 1

8 Rakamının Basamak Değeri – 8.10 = 80

7 Rakamının Basamak  Değeri – 7.100 = 700

1 Rakamının Basamak Değeri – 1.1000 = 1000

Önemli Not

Basamak değerleri toplandığı zaman sayının kendisini verir.

bolukler-min
bolukler-min

Bölükler

Büyük sayıları yazacağımız zaman ilk önce en sağ kısımdan başlamalı ve üçerli grup haline getirerek arasına boşluk koymalıyız.

Örnek

745859421 yazmak yerine 745 859 421 yahut farklı örnek verecek olursak;

45128 yerine 45 128 yazmamız çok daha açıklayıcı olacaktır.

Sağdan başlayıp, üçerli olarak ayrılan her gruba bölük denmektedir.

Örnek

745 859 421 rakamındaki bölükler 745, 859 ve 421’dir.

45 128 rakamında bulunan bölükler ise 45 ve 128’dir.

128 rakamında bulunan bölük ise tektir.

En solda bulunan bölük basamağın miktarına göre 1 ya da 2 rakam içerebilmektedir.

Örnek

80 745 859 rakamında bulunan bölükler 80, 745 ve 859’dur.

1 000 142 sayısında bulunan bölükler ise 1, 000 ve 142’dir.

74 589 sayısında bulunan bölükler 74 ve 589’dur.

Önemli

Basamaklarda olduğu gibi bölüklerde kendi aralarında isimlendirilmektedir. En sağda bulunan bölük Birler Bölüğü, birler bölüğünün solundaki bölük ise binler bölüğü onun en sonundaki ise milyonlar bölüğü yer alır.

Bölükler ile Alakalı Alıştırmalar

145 785 456 sayısında ….. bölük bulunuyor.

48 570 sayısında ….. bölük bulunuyor.

1 000 004 sayısında ….. bölük bulunuyor.

245 sayısında ….. bölük bulunuyor.

78 sayısında ….. bölük bulunuyor.

——-

Sayılar          –  Milyonlar Bölüğü – Binler Bölüğü – Birler Bölüğü

245 875 142 –                                –                            –

15 000           –                                –                            –

58 478 004   –                                –                            –

1 258 478     –                                –                            –

buyuk-sayilar-nasil-okunur-min
buyuk-sayilar-nasil-okunur-min

Büyük Sayılar Nasıl Okunur?

Büyük sayıları bölüklerine ayırmayı ve üç basamaklı olan doğal sayıyı okumayı biliyorsanız 9 basamaklı olan sayıları da okumanız çok kolay olacaktır.

9 Basamaklı olan 785 589 702 Sayıyı Okuyabilmek için

İlk olarak en solda bulunan milyonlar bölüğünden başlamalısınız. Bu bölükte bulunan sayıyı üç basamaklı sayıyı gibi okuyarak sonuna sadece milyon kelimesini eklemelisiniz. ( yedi yüz seksen beş milyon)

Daha sonrasındaysa binler bölüğünde bulunan sayıyı okuyarak sonunda sadece Bin kelimesi ekleyin. (beş yüz seksen dokuz bin)

Sonuncusundaysa birler bölüğünde bulunan sayıya ekleme yapmadan direkt okuyunuz. (yedi yüz iki)

785 589 702 – yedi yüz seksen beş milyon beş yüz seksen dokuz yedi yüz iki

Yukarıda bahsetmiş olduğum kurallar 8 ya da daha az basamaklı olan sayılar içinde geçerli olmaktadır. Milyonlar bölüğünde bulunan sayıyı okuduktan sonra sonuna milyon, binler bölüğünde bulunan sayıyı okuyup sonuna bin ve son bölükteyse sadece sayıyı okumaktayız. Örnek olarak 145 896 102 sayısını yüz kırk beş milyon sekiz yüz doksan altı bin yüz iki olarak okuruz.

Eğer sayının içerisinde milyonlar bölüğü bulunmuyorsa binler bölüğü bulunuyorsa bu sayıyı okumak için binler bölüğünden başlamalısınız. Örnek olarak 78 474 sayısı yetmiş sekiz bin dört yüz yetmiş dört olarak okuyabiliriz.

Eğer bölükteki sayılar sıfır olursa bölüğü okumadan geçmelisiniz. Örnek olarak 478 000 145 sayısında bulunan binler bölüğü sıfır olduğundan dolayı milyonlar bölüğünü okuyarak en sonundaki birler bölüğünün okunmasına geçmeliyiz. Bu sayının okuşunu da dört yüz yetmiş sekiz milyon yüz kırk beş’dir.

180 657 000 sayısındaysa birler bölüğü sıfır olduğundan birler bölüğünü sona eklemeyip direkt yüz seksen milyon altı yüz elli yedi bin şeklinde okumalıyız.

19 000 000 sayısındaysa hem binler hem de birler bölüğü sıfır olduğundan dolayı yalnızca milyonlar bölüğünü okumalıyız. Bu sayının okunuşu da on dokuz milyon olarak okunur.

Büyük Sayıların Okunuşu ile Alakalı Alıştırmalar

Aşağıda bulunan rakamların okunuşlarını karşılarına yazınız.

450 693 456

800 400 332

1 547 789

24 650

14 564

115 574 874

Aşağıdaki okunuşları verilmiş olan sayıların karşılarına rakamlar ile nasıl yazıldığını gösterin.

dört yüz seksen beş milyon beş yüz yirmi dört bin altmış beş –

altmış dört milyon iki bin on altı

sekiz milyon yedi yüz bin kırk beş

kırk altı milyon altı bin yetmiş beş

Aşağıdaki sayıların karşılarına okunuşlarını yazın.

500 000 500 –

400 000 007 –

7 000 0002 –

29 000 470 –

1 000 000 –

Doğal Sayılar ile İlgili Sorular ve Çözümleri

1. Soru

47 326 950 sayısında bulunan 4 rakamının basamak değeri kaçtır?

a) 4

b) 400

c) 4 000 000

d) 40 000 000

1. Soru Çözümü

Cevap D – 4 sayısı 4 milyon basamağında olduğundan dolayı.

2. Soru

Aşağıdaki okunuşu verilmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

Altı milyon on beş

a) 6 000 0015

B) 600 015

C) 50 000 015

D) 5 000 150

2. Soru Çözümü

Cevap A

3. Soru

Aşadağıki sayıda 5 rakamı hangi basamakta yer almaktadır. 44 205 648

A) Binler

B) Yüzler

C) Milyon

B) On Binler

3. Soru Çözümü

Cevap A


BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

mevsimler-ve-iklim

Mevsimler ve İklim

mevsimler-ve-iklim Dünya’nın Hareketleri Kendi Ekseni Etrafında Dönme Hareketi – 24 saat ( 1 gün) Güneş …

en-buyuk-eser

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

ataturkun-olumu-ve-sonrasi Atatürk Bizimle M. Kemal Atatürk 1937 yılında siroz hastalığından rahatsızlanmıştı. Atatürk’ün rahatsızlığına ilk teşhisi …

ataturk-donemi-turk-dis-politikasi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

ataturk-donemi-turk-dis-politikasi Yabancı Okullar Okullar MEB’e bağlandı. Türkçe ve Tarih derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak …

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

felis Donec eleifend dolor. leo. ante.