II. Bayezid

II-Bayezid
II. Bayezid

 II.Bayezid’in Tahta Çıkışı

Büyük Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed’in ölümü üzerine devlet erkanı içerisinde birçok huzursuzluk ve acı oluştu. Ne yapacaklarına henüz karar vermek ve süratle uygulamak gerekiyordu. Sadrazam Karamani Mehmed Paşa vefat haberini gizlemek ve padişahın oğullarını taht için davet etmek istedi. Amasya Sancağında bulunan II. Bayezid’a haber verildi.

II.Bayezid Dimetoka Sarayında 1450 tarihinda doğmuştur. Annesi Gülbahar Hatundur. Babasının vefat haberini duyduğu halde, hemen yola çıkmadı. Bir müddet daha beklemeyi ve işin doğruluğunu iyice öğrenmeyi istedi. Sonunda İshak Paşa’nın üst üste gönderdiği haberciler nedeniyle harekete geçti. Süratle yol alıp dokuz günde İstanbul’a geldi. Bu arada oğlu Korkut’da İstanbul’da padişah vekili olarak kendisini bekliyordu. Bayezid gelmeden önce yeniçeriler, sadrazamın Cem’i tutmasına kızarak ayaklanmış, büyük bir karışıklık çıkarmış ve sadrazamı öldürtmüşlerdi. Yine yeniçerilerin ısrarı ile yerine İshak Paşa geçmişti. Bayezid, 20 Mayıs 14811 yılında İstanbul’a gelerek tahta çıktı.

Ertesi gün babasının cenazesini büyük bir merasimle kaldırdı. Cenaze namazını Şeyh Vefa hazretlerinin kıldırdığı büyük Sultanın tabutunu taşıyanlar içinde oğlu Bayezid da vardı. Bu esnada olayları haber alan Karaman Valisi Cem ağabeyinin sultanlığını kabul etmeyerek Bursa’ya doğru harekete geçti.

Cem Sultan Olayı

Cem’in Bursa’ya yürüdüğünü duyan Sultan Bayezid, üzerlerine Ayaş Paşa komutasında bir kuvvet gönderdi. Cem’in askerleri Ayaş Paşa’nın askerlerini mağlup edip Paşayı da esir aldılar. Cem Bursa’ya girerek sultanlığını ilan etti. Adına hutbe okutup, para bastırdı. Bu arada Bayezid’a haber göndererek imparatorluğun ikiye bölünmesini, kendisinin Anadolu’da Bayezid’in da Rumeli de sultan olmasını istedi. Sultan Bayezid bu durumu reddetti. Üstelik ordusunu da hazırlayarak hemen Cem’in üzerine yürüdü. Bu çatışmada Cem’in askerleri mağlup olduklar.

Sultan Bayezid aynı yıl içinde Hacca giderek, bu kutsal vazifeyi de yerine getirdi. Her türlü rahata rağmen huzursuzdu. Cem ona karşı yapılan tüm teklifleri reddederek illa sultan olmak istiyordu.

Karamanoğlu Kasım Bey ve bir takım beyler Cem’i yeniden harekete geçirmek ve Osmanlılar arasında yeni bir kavganın başlamasına neden olmak istediler. Israrla Cem’i Anadolu’ya çağırdılar. Cem Sultan teklifleri kabul ederek yeniden Anadolu’ya geçti. Kasım Bey ile birleşerek kuvvetli bir ordu kurdular. Konya önlerine gelerek şehri kuşattılar. Bu sırada Konya da Bayezid’in oğlu Abdullah vali olarak bulunuyordu. Abdullah’ın karşı koyacak kudreti yoktu. Bayezid hemen destek olarak kardeşinin üzerine asker çıkardı. Durumu tehlikeli bulan Cem kaçmaya başladı. En sonunda Cem Sultan hayata veda etmiştir. Kardeşinin ölümünü haber alan II. Bayezid Han, büyük bir acı duydu. Osmanlı topraklarında Cem Sultan için cenaze namazı kılındı. Ülkede üç gün yas ilan edildi.

II.Bayezid’in Faaliyetleri

Sultan Bayezid Han 1499 yılında Mora Seferine çıktı. Uzun ve yorucu mücadelelerden ve kuşatmalardan sonra İnabahtı yıda feth ederek Osmanlı topraklarına kattı. Bu esnada Endülüs de Hırıstiyan zulmü altında kalan ve göçe zorlanan Müslümanlara yardım edildi. Hallerini düzeltinceye kadar her türlü vergiden muaf tutuldular.

1503 tarihinde padişahın bir başka oğlu Şehzade Alemşah vefat etti. Bu acı haberin tesirleri devam ederken doğu da Şah İsmail belası baş gösterdi. Şah İsmail, Safevi devletlerini kurmuş, kısa zamanda büyük bir güç kazanmış ve daha önceleri iyi geçinmeye çalıştığı Osmanlıların topraklarına bile girmeye başlamıştı. Bütün bu karışıklık devam ederken 1507 yılında padişahın oğulları taht kavgasına tutuşmuştu. Bu tarihte Bayezid’in üç oğlu hayatta bulunuyordu. Ahmed, Korkut ve Selim. Bunların yaşça en büyüğü Ahmed Amasya da, Korkut Manisa da, Selim de Trabzon sancağında görev yapıyordu.

Sultan Bayezid artık yaşlanmış, yorulmuş ve dünya sıkıntıları içinde bunalmıştı. Yerine büyük oğlu Şehzade Ahmed’in sultan olmasını istiyordu. Devletin ileri gelenleri de aynı kanaatteydiler. Ancak padişah seçiminde büyük tesirleri olan yeniçeriler, Trabzon Sancağında bulunan Şehzade Selim’i tercih ediyorlardı. Pek çok münasebetlerden ve olaylardan sonra Yavuz Sultan Selim ismiyle dünya tarihinin en büyük cihangirlerinden biri olarak anılacak olan Şehzade Selim 1512 yılında Nisan ayında babasının kendisine terk ettiği tahta oturdu.

İhtiyar ve hasta Bayezid, ömrünün geri kalan kısmını geçirmek üzere Dimetoka’ya gitmek üzere İstanbul dan ayrıldı. Ancak Çorlu yakınlarında bulunan Hafta kasabasının Abalar köyünde hastalığı birden bire ağırlaştığından buradan konakladı ve 26 Mayıs 1512 de vefat etti. Cenazesi İstanbul’a nakledilerek Bayezid Caminin yanında yer alan türbesine defnedildi. Öldüğünde ise 62 yaşlarındaydı.


BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

1.mehmed

1. Mehmed

1.mehmed Ankara Meydan Savaşında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’i yenen Timurlenk Anadolu birliğini parçalamak için kurnazca …

yildirim-bayezid

Yıldırım Bayezid

yildirim-bayezid Tarihimizde   “Yıldırım” olarak anılan I. Bayezid 1360 da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası Kosova …

I-Murad-hayati

I.Murad

I-Murad-hayati Orhan Gazi’nin vefatı üzerine Osmanlı tahtına oğlu Murad geçti. Osmanlı padişahları içinde I. Murad …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir