Klima Montajını Nasıl Yapmalıyız

Klimalarda-Ariza-Bulma
Klimalarda-Ariza-Bulma

Evlerimizde olmazsa olmaz olan klimaların montajında bazı malzemelerin kullanılması gerekir. Bu malzemelerden ilki bakır borulardır. Bu parçalar, klimanın dış ve iç ünitelerin arasındaki gaz akışını sağlamakla görevlidir. Bakır boruları nem, sıcaklık ve benzeri dış etkenlerden koruyabilmek için bakır boru izolasyon maddesi yapılması gerekmektedir. Borular, ileride bir sorun yaşanmaması adına izolasyondan geçirilerek kullanılmalıdır. Bu boruların izolasyonu 50 metreden oluşan rulolar halinde yer almaktadır. Bir diğer önemli malzeme ise ara bağlantı kablolarıdır. Bu kablolar, dış ve iç ünite arasındaki elektrik akımını sağlamaktadırlar. Ara bağlantı kabloları, çok tele sahip ve bükülme özelliği olan kablolardır. Genel olarak mavi, sarı yeşil, kahve rengi ve siyah kablolardan meydana gelmektedir. Sarı yeşil kablo, topraklama kablosu olarak bilinir. Diğer bir parça drenaj hortumudur. Klima için hayati önem taşıyan drenaj hortumları, klima soğutma sisteminde meydana gelen suyun dışarıya alınmasını sağlamaktadır. Bu hortumlar, değişik uzunluklarda rulolar halinde yer alırlar. Enerji kablosu ise, adı üstünde klimaya enerji verilmesini sağlayan kablolardır. Klima kompresör gücüne ve BTU değerine bağlı olarak değişik kesitlerde yer almaktadır. Montaj kiti ise montaj için lazım olan parçaların bir arada toplandığı settir. Günümüz şartlarında özellikle pratik olması göz önüne alındığında yetkili servisler yüzünden sıklıkla tercih edilmektedir. Montaj setleri klimaların bazılarında kutudan çıkarken; bazen de ayrı olarak satılabilmektedir. Konsol klimada gerekli bir diğer parçadır. Klimalardaki dış ünitenin tabana ya da duvara montajının yapılabilmesi için konsol kullanılması gerekir. Bu metal gereçler, değişik yapı ve büyüklükleri taşımaktadır. Konsol seçimi yapılırken kullanılacak ünitenin büyüklüğü göz önüne alınmalıdır.

Klima Montajı Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Klima montajına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç nokta yer almaktadır. Bu noktaları şöyle sıralamamız mümkündür.

Montaja başlamadan cihazın montaj kılavuzunu dikkatle okumamız gerekir. Aksi taktirde yanlış bir işlem yaparak geri dönüşü zor olan durumlara neden olunabilir. Montaj sırasında kılavuzda yer alan elektrik bağlantı kablosunun özellik ve kesitlerine ve bakır boru çaplarına mutlaka uyulması gerekir. Ucuza kaçmak isteyip farklı malzemeler kullanmak isterseniz, bu malzemelerin klimalara zarar verebileceğini ve klimanızdan beklediğiniz verimi alamama ihtimalinin olduğunu göze almanız gerekir. Açık alanlara, koridorlara, bina çıkışlarına ve merdivenlere split klima bağlantısı yapılması kesinlikle uygun değildir. Montaj için uygun yer seçiminin yapılması gerekir.

İç ünite montajı için yer belirlerken bazı durumları göz önüne almamız gerekir. İç ünite yakınlarında herhangi bir buhar ya da ısı kaynağı bulunmamasına özen gösterilmelidir. İç ünite montajı direkt olarak güneş ışığı almayacak şekilde yapılmalıdır. İş ünite montajı yapılırken montaja uygun bir nesnenin bulunmaması gerekmektedir. İç ünite monte edilirken yanıcı gazlara uzak olacak şekilde monte edilmelidir. İç ünitenin, mutfak ve benzeri yağlı yerlere monte edilmemesine dikkat gösterilmelidir. Yine iç ünitenin çok nemli ortamlara yerleştirilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Aşırı nem klimanın çalışmasını ve bağlı olduğu sistemi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durum da cihaz elemanlarının kısa süre içerisinde zarar görerek bozulur. Dış ve iç ünite arasında olması gereken mesafe en az 4 metre olmak zorundadır. Yüksek frekansta çalışmakta olan cihaz yakınlarına kesinlikle klima kurulmamalıdır. Bunu yapmak, klima iç ünitesinde yer alan elektronik devrelerinde geri dönüşü zor, hatta bazen geri dönüşü mümkün olmayan hasarlara neden olur. Klima monte etme yeri ararken iç ünite hava sirkülasyonu iyi olan bir yer tercih edilmelidir. Klima monte edilirken iç ünite montajı yapılacak olan zemin kesinlikle düz olmalıdır. Öte yandan klima montajı su terazisi ile düzgün şekilde yapılmalıdır. Bu noktaya dikkat edilmezse klima çalışırken çok fazla gürültü çıkarır. Bu da, katlanılamaz baş ağrılarına davet çıkarmak demektir. Montaj yeri pencere ve kapıya yakın olmamalıdır. Bu sayede klima çok daha verimli bir performans sağlayacaktır. İç ünite monte edilirken zeminden 2000 mm, yani 2 m yükseğe edilmelidir. Havadaki su buharı, iç ünite aracılığı ile yoğuşarak sıvı hale gelmektedir. Bu olay, havanın nem oranında artış görülmesinde son derece önemlidir. İç ünite için montaj yeri belirlenirken oluşan bu suyu zorluk yaşanmadan dışarı alacak olan drenaj hortumunun yeri ve konumu mutlaka belirlenmek zorundadır.

Dış ünite montajında da dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır. Bu hususları şöyle sıralayabiliriz.

Dış ünite montaj edilirken, kondenser ısısının rahatça dağılabileceğinden emin olunmalıdır. Dış ünite yakınlarında buhar ya da herhangi bir ısı kaynağı üreten cihazların bulunmaması gerekir. Klimanın oldukça önemli bir parçası olan dış ünite, kesinlikle yağmur ve güneş ışınlarından korunmalıdır. Bunu sağlayabilmek için ya tente tarzında korumalar kullanılarak dış üniteye gelecek zararlar engellenmeli; ya da güneş ışınları ve yağmur gelemeyecek bir yere montaj yapılmalıdır. Dış ünite montajını yaparken asla bitki ya da hayvan yetiştirilen yerler tercih edilmemelidir. Dış üniteden çıkacak olan soğuk ya da sıcak hava sayesinde verilen gazlar, hayvan ve bitkileri olumsuz yönde etkileyecektir. Dış üniteyi monte etmeden önce, montede kullanılacak olan konsollar sağlam bir yere sabitlenmelidir. Sabitlenen duvar ya da zeminin gevşek olması, ileriki aşamalarda düşme anında ölümcül kazalara bile sebep olabilir.

İç Ünite Montajının Yapımı

Montaja başlarken montaj plaketi duvara sabitlenerek açılacak deliklerin yerleri işaretlenmelidir. Bu işlem yapılırken klimanın içinde havanın nemi sebebi ile oluşacak suyun dışarıya atılabilmesi için, montaj plaketinin 3 derece eğimli olmasına dikkat edin. Montaj plaketi uygun dübel ve vidalarla duvara sabitlenmelidir. Bu işlem yapılırken klimanın duvara net olarak sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin. Plakette eğrilik olması veya duvara tam olarak temas etmemesi durumlarında klimanın su akıtma ya da çalışma esnasında titreme sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumun sıkça yaşanmasıysa cihazın bozulmasına ya da mecburi olarak yeniden servis çağrılmasına neden olur. İç ve dış ünitelerin bağlantısının yapılabilmesi için elektrik kablosu, bakır boru ve drenaj hortumunun rahatlıkla geçebileceği bir delik açmayı unutmayın. Açtığınız delikten elektrik kablosunu, bakır boruyu ve drenaj hortumunu geçiriniz. Drenaj hortumunu yaparken aşağıya doğru eğimli olmasına dikkat etmeniz gerekir. Bunu yapmanız, suyun rahatça akmasını sağlar. Drenaj hortumu iç üniteden çıktıktan sonra kesinlikle yükseltilmemelidir. Hortumun ucu, drenaj kanalına ya da su içine sokulmamalı; hortumun üzerinde sifon adı verilen kıvrımların oluşmamasına özen gösterilmelidir.

Dış Ünite Montajının Yapını

Dış ünite yerleştirme işlemlerini başlatmadan önce titreşim ve ses oluşumuna engel olabilmek için kaidenin sağlam ve terazisinde olduğundan emin olmalısınız. Dış üniteyi dübel ve vidaları kullanarak kaidenye sabitleyin. Dış üniteyi kaideye bağlayan cıvataların uçları maximum 15 mm dışarı çıkabilir. Soğutucu bağlantılarında, boru içerisinde yer alan nem ve tozun temizlenebilmesi şarttır. Bu sebeple boru ve cihaz arasındaki bağlantı sıkıca yapılmalıdır. Bağlantı borularındaki havanın atılabilmesi için vakum pompası kullanılmaktadır. Bağlantı noktalarında gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etmek, kesinlikle atlanmaması gereken son derece önemli bir noktadır. Dış üniteyi bağlarken boru bir miktar daha uzun tutulmalıdır. Bu işlem, titreşimi ve gürültüyü büyük oranda azaltmaktadır.

Fazla Gazın Tutulması V Vakuma Alma İşlemi

Boru içinde olan havanın alınması, vakum pompası ile gerçekleştirilir. Vakum pompasını kullanırken aşağıda vereceğimiz sıralamaya kesinlikle uymanız gerekir. İlk önce boru düzeneği manometresi ve vakum pompası birbirine bağlanmalıdır. Daha sonra alçak basınç vanası açılmalı; manometre yüksek basınç vanası ise tamamı ile kapatılmalıdır. Vakum pompasını minimum 20 dakika (760 mmHg) yükselene kadar çalıştırmalısınız. Bu işlemden sonra manometrenin alçak basınç vanasının kapatılarak pompanın durdurulması gerekir. Daha sonra 2 ve 3 yönlü vanaların tümünü açmalı; 2 ve 3 yönlü vana başlıklarını tamamen kapatmalısınız. Sonra vakum pompası ve manometreyi çıkarıp servis kapısı somunlarını ve vanaları yerine takmanız gerekmektedir.

Klimalarda Enerji Bağlantısı

Enerji bağlantıları, çok telli kablolar yardımı ile terminaller vasıtasıyla yapılmaktadır. İşlem bittikten sonra dış ünite montaj işlemi tamamen bittikten sonra klimaya elektrik verilmeli ve elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunu yapmayı ihmal ettiğiniz taktirde üründe hasara da sebebiyet verebilirsiniz. ite elektrik kapağının sıkı bir şekilde kapatıldığından emim olunması gerekmektedir. Özellikle insanların erişeceği yerlerde yer alan elektrik kapakları kesinlikle açık bırakılmamalıdır. Bunun sonucunun ölüm olacağını tekrar vurgulamak istiyoruz. Elektriksel bağlantılar yapılırken, katalogdaki şekiller ve değerler dikkate alınmalıdır. Bağlantı hattı, binada toprak hattı çekili olan bir buattan alınır. Bağlantı kablosu kesiti, klima kapasitesi ile alakalı olarak değişiklik göstermektedir. 12000 ve 9000 BTU’lu klimalarda 3×1.5 mm2 kesitinde kabloların yer alması gerekirken; 18000 ve 24000 BTU’lu klimalar için ise bu 3×2.5 mm2’lik kablo olarak belirlenmiştir. 9000 ve 12000 BTU’luk klimalar 16 Amper gecikmeli W otomat; 18000 ve 24000 BTU kapasiteli klimalar ise 25 Amper gecikmeli W otomat kullanmalıdır. Cihaz elektrik kaçırmaması için mutlaka topraklanmalıdır. Yetersiz bir topraklama yapılması, klimanın elektrik kaçırmasına ve çok tehlikeli sonuçlar doğuran elektrik çarpmalarına neden olabilir. Topraklama kablosu bir su borusuna, paratonere, gaz borusuna ya da telefon kablosuna bağlanmamalıdır. Sıfırlama işlem adını da alan toprak nötr temasından kesinlikle uzak durulmalıdır. Nötr, faz ve toprak uçlarının hatasız olarak bağlandığına emin olunmalıdır. Bu işlem yanlış yapıldığı taktirde elektronik kartta sonradan çıkabilecek arızalara sebebiyet verilmiş olur. Kablo bağlantısı, milli elektrik düzenlemeleri niteliğinde işinde uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Klima, elektrik şebekesine uygun akımda otomat ve gecikmeli olarak bağlanmalıdır. Montaj işleminden sonra elektrik sigortası kolayca ulaşılacak yerde olmalıdır. Bu durum, ani kazalarda klima elektriğinin kapatılabilmesini sağlayacaktır. Klima, sadece ürün etiketinde yer alan bilgiler dikkate alınarak bağlanmamalı ve çalıştırılmamalıdır. Klima kullanmaya başlamadan şebeke gerilim değerinizin klima etiketinde yer alan değer ile uyumlu olup olmadığını kontrol ettirmeyi ihmal etmeyiniz. Tüm bu işlemleri, kurulum esnasında servis görevlisi zaten yapacaktır. Ama eğer bunların dışında bir kurulum gerçekleştirilirse, direkt olarak servis durumdan haberdar edilmeli ve oluşabilecek hatalara karşı kullanıcı hatası denmesine mahal verilmemelidir. Aldığınız ürün ikinci el ise, kurulumu işi bilen bir elektrikçi ile de yapabilirsiniz. Sıfır ürünlerde bu yolu asla tercih etmemelisiniz. Eğer servis dışında bir uygulama yaptırırsanız, ürününüz garanti kapsamında değerlendirmeye alınamaz.


BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Arcelik-Klima-Ariza-Kodlari

Genel Olarak Klima Arızaları Ve Nedenleri

Arcelik-Klima-Ariza-Kodlari Evimizde fazlasıyla konfor yaşamamızı sağlayan klimalar her teknolojik alet gibi zaman zaman arıza çıkarabilirler. …

Klima Sıcaklık Derecesi Nasıl Olmalıdır

Duvar Tipi Klima

Klima Sıcaklık Derecesi Nasıl Olmalıdır Duvar tipi klima modelleri, gerek ısıtma gerekse soğutmada üstün bir …

DemirDöküm Milenyum Plus F9 arızası Ve Çözümü

DemirDöküm Milenyum Plus F9 arızası Ve Çözümü

DemirDöküm Milenyum Plus F9 arızası Ve Çözümü DemirDöküm Millenium Plus Klimalarında genel olarak yaşanan F9 …

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nunc Praesent efficitur. porta. leo. neque. diam leo facilisis consequat. risus