Bilgi Köşesi

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler
Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

Doğal Faktörler

 • İklim
 • Yer Şekilleri
 • Bitki Örtüsü
 • Su Kaynakları
 • Beşeri Faktörler
 • Sanayi
 • Tarım
 • Turizm
 • Ulaşım
 • Yeraltı kaynakları
 • Sosyal ve kültürel etkenler

İklim

 • Ilıman bölgelerde nüfus yoğundur. – İzmir, Antalya, Muğla
 • Karasal bölgelerde ise nüfus seyrek olur. – Yozgat, Niğde, Çankırı

Yer Şekilleri

 • Düz Bölgeler Yoğun – Marmara Bölgesi
 • Engebeli Yerler Seyrektir – Doğu Anadolu Bölgesi, Menteşe, Hakkari, Yıldız Dağları Bölümü

Bitki Örtüsü

 • Gür ormanların bulunduğu yerler seyrek nüfusludur. – Doğu Karadeniz
 • Bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde seyrek nüfuslu olur. – Tuz Gölü ve Çevresi

Su Kaynakları

 • Suyun bol olduğu yerler yoğun olur. – Marmara, Ege
 • Suyu yetersiz olduğu yerler seyrek olur. – İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu

Doğal Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler
Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler
 • Sanayi = Sanayi Tesisleri – İş İmkanları – Yoğun Nüfus = Marmara – İstanbul, Kocaeli ve Bursa
 • Tarım = Tarım Arazisi – Uygun İklim – Yoğun Nüfus = Çukurova, Bafra, Çarşamba Ovaları
 • Tarım yok – Nüfus yok – Tuz Gölü Çevresi ve Güney Doğu
 • Turizm = Turizm varsa Nüfus da olur. –  Akdeniz ve Ege Kıyıları
 • Kış Turizm = Kayseri, Erzurum, Bursa, Kocaeli
 • Ulaşım = işlek yollar, limanlar – ticaret yoğunluk = İstanbul, Mersin, İzmir, Samsun
 • Yer altı Kaynakları = Maden – Enerji = Zonguldak, Manisa, Batman
 • Sosyal ve Kültürel Faktörler = Üniversite = Sinema, Tiyatro

Ülkemizde Nüfus Sayımı

 • İlk sayım 1831 senesinde 2. Mahmut zamanında yapılmıştır.
 • Askere Alınacakları – Vergi Verecekler – Yalnızca Erkekler
 • Cumhuriyet Döneminde ilk sayım 1927 senesinde sonra 1935 senesinde yapılmıştır.
 • 1935 – 1990 = 5 yılda 1 yapılmıştır. 2007’den beri de adrese bağlıdır.

Nüfus Sayımının Yapılma Nedenleri

 • Toplam nüfusu öğrenmek.
 •  Kişi B-başına düşen milli geliri tespit etmek.
 • Kadın – erkek nüfus dağılımını tespit etmek
 • Potansiyel asker sayısını tespit etmek
 • Nüfusun yaş gruplarını tespit etmek
 • Nüfusun eğiti durumunu tespit etmek
 • Nüfusun ülke içindeki dağılımını tespit etmek
 • Çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını tespit etmek

Nüfus Artışı

Nüfus sayısının bir sene içinde göstermiş olduğu farka yıllık nüfus artışı denmektedir. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasıyla oluşan nüfus artışınaysa doğal nüfus artışı denmektedir.

Hızlı Nüfus Artışının Yarattığı Sorunlar

 • Tüketici nüfus sayısı artar.
 • Doğal kaynaklarının azalmasına neden olur.
 • Ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • İşsizlik sorunu ortaya çıkar.
 • Kırsal kesimden kente göçler artar.
 • Çarpık kentleşmeye neden olur.
 • Altyapı sorunları ortaya çıkar.

Göç

İnsanların çeşitli sebeplerle geçici ya da daima olarak yaşadığı yeri değiştirmesidir. Ekonomik, siyasi, dini, doğal afetler

Siyasi Nedenler;

 • Savaş
 • Sınır Değişikliği
 • Mübadele
 • Sosyal Nedenler
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Töre Cinayetleri
 • Kan Davası
 • Ekonomik Nedenler
 • İşsizlik
 • Tarım da Makineleşme
 • Doğal Nedenler
 • Kuraklık
 • Sel
 • Deprem vs.

Göç

İç Göç

Ülke İçinde Yapılan Göç

 • Sürekli
 • Öğretmenin Atanması
 • Mevsimlik
 • Pamuk ve Fındık İşçileri
 • Beyin Gücü
 • Eğitimli, nitelikleri insanların başka ülkeye göç etmesi

Dış Göç

 • Başka bir ülkeye gitmek

3 Yaş MasallarıKısa HikayelerKeloğlan Masalları

YILDIZ VERMEYİ UNUTMAYIN 🙂
0 Oy

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Kapat!

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün!