Oktay Rıfat Horozcu

oktay-rifat-kimdir
oktay-rifat-kimdir

Türk Şiirindeki en büyük adlardan biri olarak kabul edilmiştir. Orhan Veli ve Melih Cevdet ile beraber Garip Akımı’nın kurucusudur. 1955 senesinden sonra İkinci Yeni isimli şiir akımına geçmiştir. Şiir dışındaysa roman ve oyun türlerinde başarılı olan eserleri vermiş. Şair, Nazim Hikmet’in ise kuzenidir. 10 Haziran 1914 senesinde Trabzon’da dünyaya geldi. O doğduğu esnada Trabzon valisi olarak görev yapan şair ve dilbilimcisi babası Samih Rıfat, annesi ise Hasan Enver Paşa’nın kızı olan Münevver Hanımdır. Birçok sanatçı ve yazarın olduğu bir ailede büyümüştür. Büyük dedesi, Macar Hurşid Bey, hem Türk hem de batı müziğinde donanımlı bestekarlardan birisidir. Dedesi Albay Hasan Rıfat Bey de şiirle ilgilenirdi. Amacı Ali Rıfat Bey udi ve besteci, annesinin teyzesinin oğlu da Ali Fuat Bey cumhuriyet devriminde üslü asker ve siyaset adamı, teyzesi ise celile Hanım ressam, teyzesi Celile Hanım’ın oğlu da herkesin bildiği Nazım Hikmet Ran ünlü şairlerimizdendir. Soyadının bazı kaynaklarında Horozcu olarak geçmektedir. Fakat hiçbir resmi evrakta bu şekilde bir kayıt bulunmadığından böyle takma adla yazı yayımladığı ortaya konmuştur.

Ortaöğrenimini ise 1925 ila 1932 senelerin Ankara Erkek Lisesi’nde yapmıştır. Bu okuldaysa ünlü şair olan Ahmet Handi Tanpınar’ın öğrencisi olarak eğitim görmüştür. İlk şiirlerini kaleme aldığında, ileride beraber Garip Akımını kurmuş olacağı Melih Cevdet ve Orhan Veli ile tanışmıştır. Üç arkadaş okul çerçevesinde Sesimiz isimli dergiyi çıkarıp şiirlerini yayımlamışlardır.

1932 ila 1936 seneleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek öğrenimi tamamlamıştır. Edebiyata olan ilgisiyle beraber yazma tutkusunun da yükseköğrenimi esnasında devam etmiştir. Mezun olduğu sene 2 yakın arkadaşı olan Melih Cevdet ve Orhan Veli ile beraber geliştirmiş oldukları yeni yazı tekniğiyle kaleme almış oldukları şiirleri de Varlık Dergisi’nde yayımlamışlardır. 1937 senesinde Devlet sınavını kazanıp Maliye Bakanlığı üzerine Siyasal Bilgiler öğrenimini almak için Paris’e gönderilmiştir. Paris’te yaşadığı zamanlarda yalım söylemi ve bağımsız düşüncelerini savunmuş olan Fransız şiirine kendisini yakın bulmuştur ve ondan ilham almıştır. Üç sene sonra II. Dünya Savaşı nedeni ile orada yapmış olduğu doktora çalışmasını tamamlayamayıp 1940 senesinde Türkiye’ye geri dönmüştür.

Paris’ten dönüp daha sonrasında bir süre Maliye Bakanlığı’nda daha sonrasında Matbuat Umum Müdürlüğünde  çalışmıştır. Arından ise Ankara’da serbest avukatlık yapmıştır. Bu aradaysa 1941 senesinde Orhan Veli ve Melih Cevdet ile beraber edebiyat dünyasında büyük tartışmaya yol açacak olan Garip isimli şiir kitabını yayımlamıştır. Şiirlerini Aşk, Yaşayıp Ölmek ve Avarelik üzerine şiirler, Güzelleme ve Aşağı Yukarı isimli şiir kitaplarının dışında Aile, Orhan Veli tarafından çıkartılmış ola Yaprak ve Yeditepe gibi dergilerde yayımlamayı sürdürmüştür. 1954 senesinde yayımlamış olduğu Karga ve Tilki isimli şiir kitabı ile Yeditepe Şiir Armağanı’nı kazanmıştır.

1955 senesinde İstanbul’a yerleşip avukatlığını burada sürdürmüştür. Aynı sene yayımlamış olduğu Perçemli Sokak isimli şiir kitabındaki önsözü büyük tartışmalara sebep olmuştur. Bu kitapla İkin Yeni isimli verilen şiire yönelmiştir. 1958 senesinde Aşk Merdiveni isimli şiir kitabını yayımlamıştır. 1961 senesinden sonra avukatlık mesleğini de Devlet Demir Yollarında sürdürmüş. 1973 senesinde emekli oluncaya kadar kurumda çalışmıştır.

1960’lı senelerin başında Latin ve Yunan ozanlarının mitoloji kitaplarını Türkçeye çevirmiştir. 1969 senesinde yayımlamış olduğu Şiirler isimli kitabı ile Türk Dil kurumunda şiir ödülünü kazanmıştır. Bu tarihten sonraysa tiyatro ve roman çalışmalarına daha fazla yönelmiştir. Oyun İçinde Oyun, Zabit Fatma’nın Kuzusu, Yağmur Sıkıntısı, Atlar ve Filler, Kadınlar Arasında, Çil Horoz ve Birtakım İnsanlar oyunlarını kaleme almıştır. Her biride sahnelenmiştir. Arkadaşı Melih Cevdet ile beraber Kıskançlar isimli oyunu kaleme almıştır. 1976 senesinde ilk roman Bir Kadının Penceresi’nden yayımlamıştır. 1980 senesinde Danaburnu kitabı ile Madaralı Roman Ödülü’nü kazanmıştır. Aynı sene Bir Cigara İçimi isimli şiirinde Simavi Vakfı Ödülü’nü 1984 senesinde Dilsiz ve Çıplak kitabı ile Behçet Necatigil şiir ödülünü almıştır.

oktay-rifat-eserleri
oktay-rifat-eserleri

Oktay Rıfat Eserleri

Şiirleri

  • Garip
  • Güzelleme 
  • Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler 
  • Кarga ile Tilki
  • Aşağı Yukarı
  • Âşk Merdiveni 
  • İkilik – Aşağı Yukarı ve Кarga ile Tilki’nin ikinci baskısı

Roman

  • Danaburnu
  • Bir Kadının Penceresinden
  • Bay LEar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir