Keloğlan ve Kuyudaki Dev Hikayesi

Keloğlan ve Kuyudaki Dev Masalı Oku

Abone Ol google news
Keloğlan ve Kuyudaki Dev Masalı Oku
Keloğlan ve Kuyudaki Dev Masalı Oku

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir keloğlan varmış. Keloğlan yaşlı annesi ile köylerinde sakin sessiz geçinir giderlermiş.  Saçları olmadığından tüm köy onu keloğlan olarak çağırırmış. Keloğlan çok iyi bir delikanlıymış, annesinin bir sözünü iki etmezmiş. Ancak her insanın bir kusuru olduğu gibi keloğlanında bir kusuru bulunmaktaymış. Keloğlan çok tembelmiş. Hiçbir işin ucundan tutmazmış.  Onun için en güzel iş uyumak, keyif içinde oturmakmış. Aslında çok akıllı bir çocukmuş. Ancak aklını kullanmak yerine yatmak onun için daha cazipmiş. Annesi onun bu durumuna çok kızsa da biricik oğluna yine de kıyamazmış. Ana yüreği bir başkaymış işte ne yapsa kuzusuna birşey diyemiyormuş. Çünkü biliyormuş ki Keloğlan kötülük düşünmezmiş.

Günlerden bir gün Keloğlan birdenbire yatmaktan sıkılmış. Canı sıkılmış ve annesine köyün çarşısına gitmek istediğini dile getirmiş. Kadıncağız sevinç içinde oğlunun bu isteğine hemen onay vermiş. Keloğlanın çıkınını hazırlamış. Keloğlan sopasına erzakını aldığı gibi vurmuş kendini köyün çarşısına… Saatler sonra köyün çarşısına varan keloğlan birde bakmış ki davullar çalıyor, elçiler konuşuyor. Herkes gibi merak etmiş olan biteni… Seslerin geldiği yöne doğru ilerlemiş.  Bir tellal avazı çıktığı kadar bağırıyormuş halka…

– Duyduk duymadık demeyin. Padişahımızın bir işi düştü halka… Var mı bu görevi yerine getirecek yiğit?

Kalabalıktan sesler yükselmesine rağmen kimse oralı olmamış. Her kafadan bir ses çıkıyormuş ancak ne bir baba yiğit varmış ortada nede meraklı bir insan… Keloğlan’ın içine bir merak gelmiş oturmuş. İçi içini yermiş şimdi bu işi girmese pişman olurmuş. Düşünmüş taşınmış işin ucunda belli ki para varmış. Zaten çalışmıyormuş anacağına katkısı olsa fena mı olurdu. Hemen tellala bağırmış.

– Tellal Efendi nedir bu görev ben Keloğlan talibim

Tellal şöyle bir göz ucuyla süzmüş bu çelimsiz, zayıf, saçsız oğlanı

– Demek adın Keloğlan. Bak Keloğlan bu iş pek yaman. Sen bu işin üstesinden gelebilecek bir insan değilsin sanki

– Nedenmiş o, bana derler Keloğlan sözüm sözdür.

-Peki o zaman şimdi şu gördüğün Tüccarların kervanına katılıp doğruca ipek almaya gideceksin. Karşılığında sana tam yüz altın, anlaştık mı?

– Yüz altın mı? Peki o zaman tamam.

Keloglan ve Kuyudaki Dev Masali Oku

– Ancak atınla gideceksin. Böyle bir çetin yolu yayan gidemezsin. At kullanmayı bilir misin?

Keloğlanın bir huyu daha varmış. Birine asla hayır diyemezmiş. Bu yüzden at kullanmayı bilmese de bildiğini söylemiş.

– Evet bilirim neden bilmeyeyim aslan gibi delikanlıyım sen bak hele bana

Adam gülmüş Keloğlana, ama bir şey diyememiş, çünkü ahaliden ses seda yokmuş. Bu garipte çok istekliymiş görevi yerine getirmek için, sonunda Keloğlanı kervanına teslim etmiş. Kervan çok kalabalıkmış. Kadınlar, çocuklar, tüccarlar malları ile birlikte uzak diyarlara gidiyormuş. At üstünde zorlu yolculuk yapan Keloğlan kâh düzlüğe çıkıyormuş, kâh çukura sapıyormuş. Atı yönlendirmede çok sorun yaşamış ama sonunda kavramış hayvanı nasıl yönlendireceğini… Sabah akşam ilerlemişler. Günlerce kervanda bir sürü arkadaş edinmiş. Herkes çalışıyor, uzak diyarlara gidip geliyormuş. Kimi ipek, kimi hayvan ticareti yapıyormuş. Ancak herkes Keloğlanı çok saf biliyormuş. Bu yüzden bir gün mola sırasında Keloğlandan bir şey istemişler.

– Hey Keloğlan… Şurada bir kuyu var herkes çok meşgul bir kuyuya insen de su çekiversen

– Nerde ki kuyu?

– Bak tam şuracıkta büyük bir kuyu var gördün mü?

-Gördüm gördüm eh hadi gideyim ben madem

-Git git görüşürüz

Keloğlan kuyunun başına gelmiş, yavaş yavaş inmiş aşağıya ancak birdenbire bayılmış. Saatlerce uyku ile baygınlık halinde yatan Keloğlan birden kendini çiçeklerle kaplı bir bahçede bulmuş. Karşısında da dev bir Cin varmış.

– Merhaba Keloğlan

-Merhaba ama sen kimsin?

– Ben kuyunun sahibi

-?

-Şimdi sana bir iki soru soracağım söyle bakalım burada gördüklerinden hangisi senin için en güzel? Bahçeler mi, saray mı, çiçekler mi?

– Gönlümdeki Dev Cin Gönlümdeki… Gönlümdekini bir ben bir Allah bilir. O yüzden gönül kim severse hani derler ya güzel olan odur insanoğluna.

Dev kuyu Cini Keloğlanın söylediklerine memnuniyetle gülümser ancak sınavı bitmemiştir.

– Peki son bir soru soracağım. Şu sarayda iki kadın var. Biri güzeller güzeli Prenses diğeri ise prensesin cariyesi çirkin Zenci… Söyle bakalım hangisi güzel?

Keloğlan tereddüt etmeden cevap verir.

– Gönlümdeki Dev Cin Gönlümdeki… Gönlümdekini bir ben bir Allah bilir. O yüzden gönül kim severse hani derler ya güzel olan odur insanoğluna.

– Aferin sana Keloğlan al bakalım benden sana yadigâr üç tane olgun nar annenle afiyet ye.

-Teşekkür ederim Dev Cin

Tam gidecekken bir bakmış ki koca bir kafes… İçinde birçok insan… Dönmüş Cin’e sormuş

– Bunlarda kim kuyudaki Cin

– Bunlar senin verdiğin cevaplara menfaatle cevap veren kötü kalpli insanlar… Sen serbestsin Keloğlan fikrimi değiştirmeden gitsen iyi edersin.

Bu cevap keloğlanı çok korkutmuş anacığını bir daha görememekten çok korkmuş ve derhal kuyudan yukarı bir tas su ile dışarı çıkmış. Keloğlan kuyudan çıktığında önce bir sessizlik olmuş. Tabi herkeste bir alkış kıyamet kopmuş. Çünkü kuyuya giren hiç kimse çıkamıyormuş. Bunu da bildiklerinden en gariban olan keloğlanı kuyuya göndermişler. Kervanla birlikte işlerini halledip kısa zamanda annesinin yanına dönmüş Keloğlan. Anlatmış maceralarını annesine birde narları göstermiş. Annesine narları kıran kadın bakmış ki bunlar nar değil altın…  Kel oğlan altınları görünce gözlerine inanamamış ve çok sevinmiş. Verdiği cevaplarla Cin’in gözüne girdiğini anlamış. Cinin verdiği narlar birer birer kırmışlar ana oğul…  Her bir nar yüzlerce altın veriyormuş. Sonunda Keloğlan sefaletten kurtulmuş annesi ile ferah zengin bir hayat yaşamış. Yıllar geçmiş keloğlandaki altınlar bitip tükenmemiş. Bu vesile ile artık Keloğlan ve ailesi köyün ileri gelenlerinden olmuş. Keloğlan vaktiyle sözüne itibar edilmeyen basit bir köy delikanlısı iken artık sözü sayılan, akıllı bir beyefendiye dönüşmüş.

Keloğlan ve Kuyudaki Dev Masalı Özeti

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde köylerden birinde tembel bir Keloğlan annesi ile birlikte yaşarmış. Keloğlan iş bilmez, sürekli yatan tembel bir oğlanmış. Bir gün keloğlan tesadüfen çarşıya inmiş. Tellalların bağırışına kulak misafiri olmuş ve bir iş için gönüllü olmuş. Böylece keloğlanın macerası başlamış. Kervan eşliğinde yol almış.

Bir gün kervancı başı ona kuyuya inmesini söylemiş. Kuyuya inen Keloğlan dev bir kuyu cini ile karşılaşmış. Cinin sorularına içtenlikle cevap veren keloğlan cinin takdirini kazanmış böylece üç nar ile ödüllendirilmiş. Kuyudan hiç kimsenin çıkamadığını bilen herkes keloğlanı alkışlarla karşılamış. İşini hallettikten sonra annesinin yanına dönen bizim oğlan narları kırdığında çil çil altınla karşılaşmış. Ömür boyu bolluk içinde yaşamış.

Keloğlan ve Kuyudaki Dev Masalı ile İlgili Merak Edilen Sorular

 • Keloğlan ve Kuyudaki dev Masalı Ana Fikri?

Keloğlan ile kuyudaki dev masalı oldukça zengin bir hikayedir. Özellikle çocukların keyif alacağı türden bir öyküdür. Keloğlan ile dev herkesin gönlündeki güzele vurgu yapar. Herkesin güzel diye baktığına bazen güzel bakmayabilir, herkesin çirkin diye baktığına da çirkin bakmayabiliriz. Herkesin güzellik anlayışı, güzellik kavramı farklıdır. Hikâyenin ana fikri insanın kendi fikirleri ve doğruları ile var olmasıdır. Her güzel güzel değil, her çirkinde çirkin değildir. Bu kavramlar herkesin kendi bakış açısına göre değişmektedir.

Dev ile keloğlan masalı bir başka açıdan incelendiğinde ortaya çıkan diğer bir ana fikir ise cesarettir. Keloğlanın yerinde cesareti ona ferahı getirmiştir. Tembel tembel oturmak yerine bu defa çalışmayı, işe yaramayı seçmiştir.

 • Keloğlan ile kuyudaki dev masalının Yazarı Kimdir?

Keloğlan bir Anadolu masalıdır. Dolayısı ile yazarı bilinmemektedir. Yazarının bilinmiyor olması Keloğlan masallarını Anonim bir masal yapmaktadır. Öğretici, ders verici niteliktedir. Keloğlan hayali bir halk kahramanıdır.  Keloğlan, Türk sinemasına, animasyon filmlerine konu olmuştur. Keloğlan masallarını çocuklarınızla paylaştıktan sonra, bu sinema filmlerini çocuklarınızla beraber izlemeniz çocukların hafızasına hoş bir anı katacaktır.

 • Keloğlan Saf Bir Karakter midir?

Keloğlan saf gibi görünse de oldukça akıllı bir delikanlıdır. Saf görünmesinin nedeni olmayan saçları ve çocuksu yapısından ileri gelmektedir. Ancak keloğlan oldukça akıllı ve zekidir. Bu yüzden pek çok keloğlan masal içeriğinde keloğlanın zekâsı ile pek çok başarı elde ettiğini görmek mümkündür. Anadolu’dan çıkan bu keyif verici masal çocuklarınıza ışık olacaktır. İyi yürekli olan keloğlan yerinde ve zamanında aklını kullanarak nasıl bir anda hayatını değiştirdiği ilham kaynağıdır.

Hikâyede kimseye kötülük düşünmeyen, temiz kalpli bir Keloğlan vardır. Sad diye tabir edilen Keloğlan kalbinin temizliği ile pek çok engeli aşmıştır. Eğer keloğlan kötü karakterli bir kahraman olsaydı o zaman devin elinden kurtulması imkansızdı. Dikkat ederseniz kuyudaki dev Keloğlan’a ismi ile hitap etti. Özel güçleri olan dev keloğlanın kalbinin temizliğini onu görür görmez fark etmiştir. Ancak yine de onu sınav soruları ile denemiştir. Kalbinin sesi ile sorulara cevap veren Keloğlan her masalında olduğu üzere yine kazanmıştır.

 • Keloğlan Kaç Sayfa?

Keloğlan anonim bir masal olduğunu söylemiştik. Bu yüzden keloğlan masalları birçok konuda ele alınmıştır. Keloğlan ile kuyudaki dev masalı Oldukça beğenilen çocuk masalları arasında yer almaktadır.  Hemen hemen her yerde keloğlana ait masallar bulmak mümkündür. Keloğlan ile kuyudaki dev masalı oku bölümümüzden keloğlan masallarına ulaşabilirsiniz. Keloğlan klasikleri kitaplarda, internet sayfalarında oldukça fazla bulunmaktadır. Keloğlan masalları sayfa sayısı masalın uzunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Dev ile keloğlan hikayesi üç sayfadan oluşmaktadır.

Bunun yanı sıra keloğlan hikayesinden uyarlanmış masal kitapları da bulunmaktadır. Elbette ki bu hikâye kitapları birçok yazar tarafından kaleme alınmıştır. Bu yüzden keloğlan masallarının kaç sayfa olduğu kitaba göre değişmektedir.

 • Keloğlan ve Kuyudaki Dev Masalını Sesli Olarak Dinleyebilir Miyim?

Keloğlan masalları çocuklar tarafından beğenerek dinlenilen bir masal çeşididir. Anonim bir Anadolu masalı olduğundan da samimi ve sıcak bir karakterdir. Bu yüzden bu masalda beden dili, ses tonunun kullanılması çocuklar açısından oldukça eğlenceli olacaktır. Çocuklarınıza masal saati oluşturmak çok önemlidir. Her gece veya belirli günlerde düzenli olarak masal okumak veya dinletmek çocuk gelişimi açısından çok özeldir.

Genel olarak anne ve babanın çocuğa masal okuması, çocuklar aradaki bağların güçlenmesine neden olduğundan oldukça önemlidir. Bu yüzden çocuklarına kendiniz masal okumanız çok sağlıklı olacaktır. İlgiyi tetikleyici özelliği olduğundan masal dinlemek çocukları çok mutlu etmektedir. Ancak çalışan, herhangi bir sebepten ötürü masal okuyamayan anne babalar için özel olarak masal dinletileri bulunmaktadır. Keloğlan ile kuyudaki dev hikayesi da çocuklarınıza gönül rahatlığı ile dinletebileceğiniz masallar arasında yer almaktadır.

Çocuk Masalları KısaÇocuk Hikayeleri KısaÇocuk Hikayeleri


Benzer İçerikler

Oduncunun Baltası Masalı
Altın Balta Hikayesi
İyi Kalpli Küçük Fare
İyi Kalpli Küçük Fare Hikayesi
Kurt ile Koyun Hikayesi
Kurt ile Koyun Hikayesi
Zıp Zıp Tavşan Masalı
Zıp Zıp Tavşan Hikayesi

Yorumlar

 1. Lilim says:

  Bugün sevgilimle birazcık tartıştık ve çok korktum ama uyumadan önce masal anlatmamı istedi ve çok mutlu oldum. Kendisi bugün biraz yorulmuştu kıyamıyorum ona onu o kadar çok seviyorum ki asla bırakmayacağım onu

 2. Sevgilime masal okuyorum says:

  Eee padişahın verdiği görev ne oldu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Masal Oku | © 2023, Tüm hakları saklıdır.