Zeytin Ekmek Hikayesi

Ömer Seyfettin Topuz

Abone Ol google news
Ömer Seyfettin Topuz
Ömer Seyfettin Topuz

Ömer Seyfettin Zeytin Ekmek Hikayesi Oku

Zeytin Ekmek Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının kadrine uğramış bir evvel zaman cariyesine benziyordu. Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları mermer kadar beyaz omuzlarına dökülmüş, cellâdını bekleyen bir masum gibi, derin derin düşünüyor, çürük kafesli çarpık cumbadan sokağa bakıyordu. Zeynep Kâmil Hastanesi’ne inen bu yol pek tenhaydı. Komşu duvarların üstünden aşan bahar çiçekleriyle süslenmiş sık dallar, bozuk kaldırımlara, ince tül gölgelerini yaymışlardı. Saçaklar da, kırık kiremitler arasındaki yuvalarının insani sefaletini duymayan mesut serçeler, sanki başka bir bayramın zevkini sürüyorlarmış gibi cıvıldıyorlar, uçuşuyorlar, sevinçlerinden kaplarına sığamıyorlardı. Genç, beyaz, gürbüz kadın birdenbire, “Aaa!” diye haykırdı. Kalçalarını sarsan hızlı bir hareketle toplandı. Dizlerinin üzerine kalktı. Sonra dirseklerini pencerenin kenarına dayadı. canlanarak, uzandığı yerden birdenbire doğrulmuş bir heykel kadar bedii, bir heykel kadar şirindi. Seslendi:
 “Sabire Sabire!” Sokaktan geçen iki şık kadın hemen durdu. Uzun boylusu, biraz şaşkın, sesin geldiği tarafı aradı. Siyah kaşlarını çatarak cumbaya baktı. ince şifon çarşafının altında şekli görünen uzun oyluğuna altın el çantasını vurarak sordu:
“Kim o?”
 “Ben.”
 “Sen kimsin ayol?”
 “Naciye!” Altın çantayı avuçlarına aldı. Asabi asabi sıktı. iyice cumbaya döndü. Tekrar sordu:
“Hangi Naciye?”
 “Bahtiyar Efendinin kızı!”
 “Hangi Bahtiyar Efendinin?”
“Sandıkemini Bahtiyar Efendinin..”
 “Ne?”

“Ya!.” Bir an öyle kaldı. Bu yer odasının kopuk, perişan kaplamalarına baktı. Kırık camlara gazete kâğıtları yapıştırılmıştı.
“Ayol, burada ne arıyorsun?”
“Hiç.”
“Ne demek hiç?”
“Evimiz işte!”
“Eviniz mi?”
“Evet.” Uzun boylu kadının yanındaki de şaşırmıştı. Birbirlerine bakıştılar. Bir şaka işitmiş gibi gülümsediler. Uzun boylu, cumbadakine:
“Yalancı seni! Aç bakayım kapıyı! Ben senin burada ne aradığını anlarım!” dedi. Üzerine mahalle çocuklarının tebeşirle kuş resimleri yapmış oldukları çürük kapıya yaklaştı. Sabire ile Naciye çocukluk arkadaşıydılar. Balkan bozgunu başladığı zaman, aynı kazada birisinin babası hâkim, birisininki sandıkeminiydi. Kaçarken birbirlerini kaybettiler. işte altı sene sonra yine karşı karşıya geliyorlardı. Fakat Sabire, Naciye’nin üstünü başını görünce:
 “Bu ne hal kız! Seni kuduz mu dalamış?” diye haykırdı. Naciye de, onun şık siyah çarşafına, açık boynundaki iri zümrüt taşlı platin pandantifine, elindeki büyük altın çantaya bakarak şaşıyordu. Halinden birdenbire sıkıldı:
“Fakirlik!” diyebildi. Sabire, gözlerini etrafa bir gezdirdi. Sıvaları dökülmüş bölümler, kaplamasız tavan, buraya ahırdan bozma sefil bir Kümes manzarası vermişti. Yanındakine döndü:

“Ne kadar güzel değil mi?” dedi.
“Maşallah..”
Bu, kendinden biraz yaşlıca, fakat daha şık, daha kokot bir kadındı; kumral simasında bir Çerkez gururu vardı. Bu kadar berbat bir eve girmeyi münasebetsiz addediyor gibi kapıdan bakıyor, içeri giremiyordu. Şaşkın bir sükûn içinde, üç kadın, birbirini tekrar süzdüler. Sabire, içinde gayri ihtiyarî bir merhamet sedası duyulan şefkatli bir sesle:
“Vah Naciye, vah!..” dedi,
 “Annen nerede?”
 “Öldü.”
 “Baban?”
 “O da öldü.”
 “Kardeşin?”
 “O da öldü.”
 “Ey, sen burada ne oturuyorsun?”
 “Burası kocamın evi…”
“Kocanın evi mi?”
“Evet.”.
 “Neci bakayım, kocan?”
“Duvarcıydı. Ama şimdi asker…”
“Nerede?”
 “Burada… Haydarpaşa’da… Amele taburunda…” Tekrar sustular. Zavallı kız, bu şık hanımları tek odacığına çağıramıyordu. Fakat  Sabire, zenginlere, kibarlara mahsus o gaddar tevazuyla güldü:
“İçeri girelim, seninle konuşalım!” dedi,
 “Vah Naciye, vah!. Kız, sen ne talihsizmişsin!”
“Buyurun..” Sabire, arkadaşı hanıma döndü:
“Gel azıcık oturalım! Gördün ya şu kızı… Bu kadar güzel bir kadına rast geldin mi? Allah aşkına söyle! Şu saçlara bak! Bu kıvırcıklar doğal! Öyle yapma değil, dikkat et, Allah aşkına…
” Ciddi kadın gülümsüyor. “Maşallah, maşallah.” diyordu. Dar, pis, karanlık, toprak döşeli sofayı geçtiler. Odaya girince fakirliğin sefaleti, bu iki kadını donmuş gibi dimdik bıraktı.

Bir yerde oturamıyorlar, oturacak yer bulamıyorlardı. Naciye bütün bütün büzülmüştü. Sanki bu sefalet kendi cinayetiymiş gibi önüne bakıyor, utanıyor, sıkılıyor, kızarıyordu. Köşede yırtık bir hasırın üstüne birkaç yatak yığılmıştı. Hasırın ucunda bir gaz sandığı vardı, Büyücek bir testi, yanında bir vesika ekmeği, yeşil bir çanak dolusu zeytin duruyordu. Cumba ile perdesiz pencerenin önündeki tahtadan sedirin üstüne ince, eski bir yol keçesi örtülmüştü. Naciye:
“Buyurun! Temizdir…” diye burasını gösterdi. iki kadın tahta sedire iliştiler. Arkadaşı, basık tavana, badanasız duvarlara bakarken Sabire, eski çocukluk arkadaşıyla yine konuşmaya başladı:
“Şöyle yanıma gel bakayım!”
“Gel otur yanıma!” Naciye de sedire oturdu.
“Ne oldu sana böyle kız?”
 “Talih işte!” Yavaş yavaş anlatmaya başladı. Babası Selanik’te hastalanmış, İstanbul’a geldiklerinin ayında ölmüştü. Annesiyle Üsküdar’da bir oda tutup başlarını sokunca yine hastalık peşlerini bırakmamıştı. Annesi de zatürreeden ölmüştü. Naciye yalnız kalınca, ev sahipleri olan dul kadın haline acımış, ona çarşıya gidip bekâr odalarından bir kocacık buluvermişti. İşte dört senedir onunla yaşıyordu; bu adamcağız iyiydi fakat çok fakirdi.

Muharebeden evvel bir mecidiye gündelikle yapılarda çalışıyordu. Asker olunca, Naciye’ye otuz kuruş maaş bağlanmıştı. Eve izinli geldiği akşamları, bazı karavana çorbası da getiriyordu. …
 “Allaha çok şükür, geçinip gidiyoruz!” deyince, Sabire
“Bu haline şükrediyorsun ha?”
“Elhamdülillah!”
“Kız, sen budala imişsin! Gece gündüz, vesika ekmeği. Katık zeytin… Sonra üstüne de dua ha?!” Birden yaşlı, kumral kadına döndü:
“Gördün ya, Füsun Hanım, Allah’ın ne iyi kulları var!” dedi. İkisi de Naciye’ye kaygılı gözlerle bakıyorlardı. Açlık, sefalet içinde bu renk, bu güzellik, bu vücut nasıl dayanıyor, solmuyordu? Kendileri, zenginler, bol yemeklerle, kansızlıktan kurtulamıyorlardı. Naciye sıkılarak:
“Senin baban nerede?” diyebildi. Sabire:
“Bilmiyorum. Dışarılarda bir yerlerde!” dedi. Naciye, şık kadınının ta gözlerinin içine baktı:
“Annen?”
“O da beraber…”
 “Sen?”
 “Ben mi? Uzun hikâye! Evvela, bir zabitle evlendim. Sonra ayrıldık.”
 “Şimdi kiminle oturuyorsun?”
 “Akrabalarımla..” Fakat Naciye, Sabire’nin İstanbul’da akrabaları, özellikle de zengin akrabaları olduğunu bilmiyordu. Zaten o da kendi gibi Rumeliliydi. Lakin daha ziyade sormadı. Sustu. iki kadın onun güzelliğine şaşıyorlar, gür saçlarını okşuyorlardı. Sabire dayanamadı. Basma entarinin altında parlayan ensesini tuttu, boynundan öptü. Naciye utanıyordu. iki kadın talihin bu güzel vücuda nasıl musallat olduğuna kızıyorlar, çirkin zenginlerden bahsediyorlardı.

Sabire: “Refika’yı düşün Füsun! O kazık kadar karı… Köşklerde, otomobillerde! İnsan yüzüne bakmaya korkar. Bir de şu Naciye’ye bak! Acaba Cemil, böyle bir kadını rüyasında görse ne yapar?”
“Gözlerine inanmaz!”
“Vallahi inanmaz…” Sabire, yanında kızaran, sefaletinin mahcubiyeti, zenginliğin şaşaası karşısında bunalan, biten Naciye’ye: “Doğru söyle, ayda yalnız otuz kuruşla mı geçiniyorsun?” diye sordu.
“Geçen sene asker dikişi de dikiyordum. Bu sene bulamadım.”
“Vah zavallı!”
 “İnanamıyorum Nasıl yaşarsın!”
“Bayağı!”
“Canım nasıl yaşarsın? Otuz kuruşla küçük bir kanarya geçinemez.”
 “Kocam, her hafta ne yapıp ediyor, yarım okka zeytin getiriyor. Ben de idare ediyorum. Buna Sabire ile Füsun inanamıyorlardı, Evlerindeki hizmetçilerin vesika ekmeği yemediklerini hatırlıyorlar, acı acı gülüyorlardı. Füsun:
“Ne diyeyim, dünya işte bu!” diye başını salladı.
“Refika’yı düşün Füsun! O kazık kadar karı… Köşklerde, otomobillerde! İnsan yüzüne bakmaya korkar. Bir de şu Naciye’ye bak! Acaba Cemil, böyle bir kadını rüyasında görse ne yapar?”
 “Gözlerine inanmaz!”
“Vallahi inanmaz…” Sabire, yanında kızaran, sefaletinin mahcubiyeti, zenginliğin şaşaası karşısında bunalan, biten Naciye’ye: “Doğru söyle, ayda yalnız otuz kuruşla mı geçiniyorsun?” diye sordu.

“Geçen sene asker dikişi de dikiyordum. Bu sene bulamadım.”
“Vah zavallı!”
“İnanamıyorum Nasıl yaşarsın!”
“Bayağı!”
 “Canım nasıl yaşarsın? Otuz kuruşla küçük bir kanarya geçinemez.”
“Kocam, her hafta ne yapıp ediyor, yarım okka zeytin getiriyor. Ben de idare ediyorum. Buna Sabire ile Füsun inanamıyorlardı, Evlerindeki hizmetçilerin vesika ekmeği yemediklerini hatırlıyorlar, act acı gülüyorlardı. Füsun:
“Ne diyeyim, dünya işte bu!” diye başını salladı.
“Demek o ekmek de yeniyormuş. Vallahi bizim Bobi’ye verdik, yemedi. Hem de kızdı. Öyle acı acı havladı ki! Kudurdu sandık.” Sabire sinirli bir şekilde ve can havliyle:
 “Ben seni burada bırakmam, vallahi Naciye!” diye haykırdı. “Haydi kalk!”
“Nereye!”
 “Bize gideceğiz.”
 “Aaaaa, nasıl olur?”
“Nasıl olacak, bayağı!”
 “Kocamdan izin almadan…”
“Haydi, deliliği bırak, gel bir gece bizde kal! Ye, iç sonra bak bir daha buraya dönebilir misin?”
“A, aaa…”
“Haydi, haydi diyorum!” Naciye’nin, evden çıkıp izinsiz bir yere gitmeyi aklı almıyordu. Vakıa, kocası bu gece gelmeyecekti. Fakat nasıl olurdu? İki kadın ona acıyor, dört senedir kulübesinde sıcak yemek pişmediğini duydukça üzüntülerinden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kendileri bugün araba ile Kadiköy’ünden buraya bir aşçı aramaya gelmişler, bu kadının evini bulamamışlardı. Evdeki aşçı, hizmetçilerle geçinemiyordu. Onun için savmak istiyorlardı.

Füsun, bu akşamki yemeklerden başladı. Yaptırdığı tatlıları söylüyordu. Şaraptan, şampanyadan bahis açtılar. Naciye, çocukluk arkadaşının her sofrada kırk liralık şampanya içtiğini duyarken kulaklarına inanamıyor, tatlıların, böreklerin, külbastıların hikâyesiyle midesi uyuşur gibi oluyordu. Onlarla konuştukça kendi talihsizliği, sefaleti gözünde daha ziyade büyüyor, felaketinin birdenbire farkına varıyordu. İçinden “Bir gecelik misafirlik! Ne olur? Bari doya doya bir yemek yerim!” diyordu. Yıllar vardı ki, ta bozgundan beri tatlıya, böreğe hasretti. Hatta zeytinden, peynirden başka her şeyin tadını unutmuş gibiydi. Dayanılmaz bir yemek özleminin sarsıcı nöbetleri onu hıçkırtmaya başladı. Sabire’ye bu gece gidecekti. Fakat üstü başı yoktu. Sıkıla sıkıla bu mazereti söyledi. Füsun’la Sâbire birbirlerine bakıştılar. Sabire:
 “Naciye’yi alır, Doğancılar’a Muazzez Hanıma gideriz. Onu bir güzel giydiririz. Muazzez de iridir. Etekleri, çarşafı Naciye’ye tam gelir!” dedi. Füsun:
 “Vallahi iyi akıl ettin! O deliyi de bugün bize götürürüz.” cevabını verdi. Kalktılar. Naciye, sabahtan beri bir şey yememişti. Son derece acıkmadan vesika ekmeğiyle zeytini midesine indiremiyordu. Artık dört senedir zavallıya bir tiksinme gelmişti. Naciye’nin yemek, aşçı, tatlı, börek laflarıyla hayali alevlenmişti.

Artık bir şey düşünemiyor, “Ah, bu gece kim bilir neler yiyeceğim?” diyordu. Birden bire evine gelen bu talihli arkadaşının nasıl zengin olduğunu muhakeme edemiyor, dimağında sabit bir fikri, altın bir sofra gibi doluyor, ağırlaşıyordu. Gayri ihtiyarî gözünün önüne beyaz örtülü bir masa geliyor, bu hayalî masanın üstünde dumanlı külbastılar, hoşaflar, tepeleme pilavlar, kompostolar, dondurmalar görüyor gibi oluyordu. Daldığı yemek hülyasıyla tamamen sersemlemiş gibiydi. Onlar kalkınca, o da meçhul bir sevinçle doğruldu, yatağın arasından eski, yamalı, siyah yünden bol bir çarşaf çıkardı. Utana utana giydi. Sabire ona bakıyor, bakıyor:
“Allah aşkına Füsun, bir kere şuna bak! Bu paçavraların içinde bile sultan gibi durmuyor mu?” diyordu. Kapıdan çıktıktan sonra çok yürümediler. Küçük caddenin önünde bir araba onları bekliyordu. Binerken Sabire arabacıya: “Doğancılar’a çek!” dedi. Naciye karşılarına oturdu. Yolda hep eğlenceden, esvaptan, modadan konuştular. Fakat Naciye pek bunları dinlemiyor, bu akşam bir zengin yemeği yiyeceğini tahayyül ediyordu. Ötekiler hep onun güzelliğine bakıyor, kollarını tutuyorlardı.

Füsun:
“Naciye Hanımın elleri de bozulmamış!” diyordu.
“Sanki her gün sütle yıkanmış gibi.” Hakikaten Naciye’nin elleri, kolları son derece güzeldi. Her akşam mahalle çeşmesinden taşıdığı soğuk sularla bol bol yıkanırdı. Sabun çok pahalı olduğu için kirlenmekten korkar, kara kışta aptesini soğuk suyla alırdı. Beyaz boyalı büyücek bir evin önünde arabayı durdurdular. Bu ev, bu mahallenin eski ahşap, boyasız evlerinin arasına misafirliğe gelmiş yabancı bir konağa benziyordu. Kapıyı gayet beyaz önlüklü bir kız açtı. Sabire sordu:
“Hanım evde mi, Eleni?”
 “Evde.”
“Haydi, bizi haber ver!”
 “Buyurun!” Mermer döşeli bir taşlığa girdiler. Hizmetçi kız koşarak yukarı çıktı. Merdivenlerden çıkarlarken deli gibi bir kadın onları karşıladı. “Ah hainler! Nereden estiniz böyle?” Evvela Füsun’a sarıldı. Sonra Sabire’yi kucakladı. Öpüştüler. “Nereden estik, bil bakalım!”
 “Bilmem… Gece burada mısınız?”
“Hayır.” Bu, fazla boyanmış, oldukça yaşlı, oldukça güzel yorgun bir kadındı. Büyük gözlerine kuyruklu sürmeler çekmişti. Naciye’ye baktı. Sonra gözlerini kapayarak misafirlerine sordu:
“Bu tebdil hanım da kim?”
“Tebdil değil, kendi üstü başı…”
 “Eğlenmeyiniz!” Sabire yemin ediyordu.

“Vallahi tebdil değil! Senden esvap; etek, çarşaf, potin almaya geldik. Bu gece bizim misafirimiz!”
 “Yalan yalan!”
 “Vallahi diyorum!” Kadın, kızaran Naciye’ye bakıyor, inanamıyordu. Bir erkek tavrıyla:
 “Ne güzellik be yahu!” diye haykırdı. Hepsi birden tekrar dönüp Naciye’ye baktılar. Füsun:
 “Giyinsin de, siz ona o vakit bir bakın!” Geniş bir yatak odasında, gayet büyük bir aynalı dolabın karşısında, üç kadın Naciye’yi soydular. Onu çıplak görünce deli oluyorlardı. Ev sahibi Muazzez, ellerini uyluklarına vuruyor.
“Ah yarabbi, erkek olsaydım!” diye haykırıyordu. Şık, beyaz ipekten, gayet ağır bir esvap giydirdiler. Çoraplarını giydirirken ayaklarının, bacaklarının beyazlığı, güzelliği onlara çığlık attırıyordu. Saçlarını kaldırdılar. Bu kumral, kıvırcık, parlak saçlar o kadar çoktu ki! Sahte kıl koymaya hacet bırakmıyordu. Sonra hemen oraya, şezlonga oturarak eserlerine hayran kalan sanatkârlar gibi süsledikleri bu vücudu seyre daldılar. Naciye bir şey söylemiyor gülümsüyor, güzelliği için söylenen sözleri biraz mübalağalı buluyor, “Acaba sahi mi?” der gibi yan gözle, yavaşçacıkk, aynadaki hayaline bakıyordu. Hizmetçi kız, gümüş bir tepsi içinde çay getirdi. Küçük bir mangalın başına, mavi ipek kaplı sandalyeleri çektiler. oturdular.

Naciye’yi de karşılarına oturttular. Hep erkeklere dair konuşuyorlardı. Naciye dinliyor, saf bir kadın mantığıyla içinden, “Galiba bunlar kötü…” diyordu. Fakat işte ne kadar zengindiler! Giydikleri ipek, oturdukları ipekti. Ayağının altında yumuşaklığını duyduğu parlak pembe halı da hiç şüphesiz ipekliydi. Kim bilir sofraları nasıldı? Gümüş tepsinin üzerinde altın kakmalı şeker kutusuna bakıyor, sabahtan beri ağzına hiç bir şey atmamış bir oruçlu muhayyilesiyle külbastılar, pilavlar, tatlılar, börekler düşünüyordu. Yine hıçkırmaya başladı. Evet, bu akşam o da bu sıcak, bu yağlı yemeklerden yiyecekti. Hıçkırırken sarsılıyor, sanki bu gayri ihtiyari hal büyük bir ayıp imiş gibi utanıyordu. Hıçkırığını tutmaya çalışırken sanki kulakları yeni açılmış gibi, Sabire ile arkadaşlarının sözlerini duyuyordu. Biri diyordu ki:
“Rıza, bu kıza bir gece için bin lira verir. Muazzez reddediyordu:
 “Vermez! Pis, kurum satar ama paraya gelince cesareti yoktur.”
“Miloviç’e on bin lira vermiş!”
“O başka…”
“Niçin başka?”
 “İnat üzerinedir belki…”
“Ey, Hacı ibrahim görse, ne yapar.”
işte ondan korkarım. Para vermez ama o saatte köşk filan almaya kalkar.” Naciye, pahasından bahis olunan kızın kendisi olduğunu anlayınca kalbi çarpmaya başladı. İşte onu, ihtimal bu gece, birisine peşkeş çekeceklerdi.

Gayri ihtiyarî kalkıp soyunmak, yine kendi paçavralarını giymek, koşa koşa evine kaçmak istedi. Kımıldadı. Ona da bir cigara yaktırmaya çalışıyorlardı. “İçmem, vallahi!” dedi. Israr etmediler. Fakat bu ipek esvaplar içinde o kadar rahat etmişti ki, kolundaki pembe tül tarif olunmaz bir lezzetle cildine dokunuyordu. “Bir geceden ne olur? Hemen birisinin kucağına atmazlar ya! Bu akşam biraz sıcak yemek yerim, yarın erkenden yanlarından kaçarım!” diye düşündü. Midesi tıpkı bir kalp gibi atıyordu. Yine onların sözlerini duymuyor, dört senedir hasret kaldığı etleri, tatlıları, muhallebileri hatırlıyordu. Karnı fena halde acıkmıştı. Şimdi kalkıp kaçsa evinde ne yiyecekti? Gözünün önüne odasında, gaz sandığındaki yeşil çanak geldi. Bu siyah zeytinler sanki birer azap aletiydi. Vesika ekmeğini çiğniyor gibi bir an dişleri gıcırdadı. Yutkundu. Ne olursa olsun, bu gece bunlarda kalacaktı. İçinden, “Yemek için… Yemek için..” diyor, tehlikede kalacak namusunu aklına getirmek istemiyordu. Sabire, Füsun, Muazzez yapacaklarını ondan gizlemiyorlar, kendini birtakım beylere göstererek hepsini deli edeceklerini söylüyorlardı. Muazzez: “Hemen arabaya binin! Dört vapuruna yetişin! Moda’da dolaşın! Mutlaka birine rast gelirsiniz.” diyordu.
Kalktılar. Çarşaflandılar. Naciye’ye siyah ipekten bir çarşaf giydirdiler. Eline kadifeden, altın kenarlı, şık bir çanta verdiler. Sonra uzun uzun öpüşmeye başladılar.

Muazzez, Naciye’yi de öptü. Kapıya kadar hepsini indirdi. Sabire ile Füsun, bu sefer Naciye’yi karşılarına almadılar. Sıkıştılar. Ortalarına oturttular. Arabayı kuvvetli atlar tenha yolda uçuruyordu. Naciye, yine yemek hülyalarına dalmış  Sabire ile Füsun’un konuştuklarını duymadan işitiyordu. Haydarpaşa’da deniz kenarından geçerlerken etrafına görmez nazarlarla bakıyordu. Kadıköy’ünü hiç bilmezdi. Üsküdar’da mahallesinin harap evlerine alışan gözleri, temiz parke döşeli sokakları yabancı görüyor, kâgir binalara bakarken kendini bir ecnebi memleketinde sanıyordu. Yolda gayet şık beyler, onlara eliyle selam veriyorlardı. Araba nihayet bir meydanlıkta durdu. Burası yüksek bir yerdi. Adeta bir seyir yeri gibi kalabalıktı. Kenarında büyük ağaçlar vardı. Ağaçların arkasında nihayetsiz deniz görünüyordu. Başka arabalar da duruyordu. Kadınlarla erkekler karma karışıktı. Geziyorlar, konuşuyorlar, gülüşüyorlardı. Naciye, etrafına bakarken birdenbire Sabire’nin birisiyle konuştuğunu duydu. Başını çevirdi. Bu siyah, kesik bıyıklı, zayıf, sarışın bir gençti. Ayağında beyaz pantolon, arkasında lacivert bir ceket vardı.
“Allah aşkına bu kim” diyor, Sabire gülüyordu:
 “Bilmem! Yanımıza binmiş işte..” Naciye kulak kabarttı. Gencin gözlerine gözleri rast gelince, ürkmüş gibi yüzünü Füsun’dan tarafa çevirdi. Bu kadın gayet ciddi duruyor, delikanlıyı görmemiş gibi davranıyordu.
“Allah aşkına söyle, kim?”
 “Bir insan işte,..”

“Melâike be…”
 “Ne zannettin?”
“Kuzum Sabire, takdim et!”
“Erkekle konuşmaz, yavrum! O bize mahsus…”
 “Allah aşkına, diyorum.” “Bize gel bu gece!”
 “Siz kalabalıksınız. Biliyorsun ya, ben artık içemiyorum. Siz eğlenirsiniz. Son vapurla geldim. Karnım da tok.. Sonra aranızda ben seyirci kalırım.”
 “İyi ya işte, seyirci kal!”
“Yağma mı var?”
“Ey, sen de, bu peri kızını al götür, yağma mı var?”
“Sabire, aksilik etme! Bizimkiler bir haftadır Büyükada’da.. Köşkte kimseler yok. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Takdim et, şunu bana; birkaç gün sayende yaşayayım. Çok yavaş konuşuyorlardı. Fakat Naciye, kalbinin sada- sıyla beraber ikisinin sözlerini, noktası noktasına işitiyordu:”Benim sayemde yaşarsan, bana ne yaparsın?”
“Sen söyle! Ne istersin!”
“Şimdi sana yüz lira veririm.”
“Daha çık! Daha çık!”
“Yüz yirmi.”
“Bitpazarında mısın yahu! Ne hacet kuruş kuruş çıkarsın.”
“Yüz elli Sabire!”
“Çık, çık! Gözünün önüne o kart Miloviç’i getir de, sonra dikkatle istediğin kıza bir bak! Çık bakayım biraz!”
“İki yüz!” “Ona ne vereceksin!”
“Sen karışma.”
“Söyle, söyle!”

“Vallahi Sabire, ben ömrümde böyle güzel görmedim. Belki kapatırım yahut alırım.”
“Haydi defol oradan, üç senedir her gördüğünü kapatmaya kalkarsın. Biliyorsun ya, beni de öyle altı ay kadar aldatmıştın.” “Ama bu pek güzel!” Adeta kendi üzerine pazarlık ediyorlardı. Canı sıkıldı, yine arabadan atlayıp kaçmak aklına geldi. Fakat nereye gidecekti. Açlıktan içi bayılıyordu. Evini hatırladı. Dişini sıktı. Yine yemek kokuları duyar gibi oldu. Sabire ile konuşan genç, onları gezmeye davet ediyordu. Füsun’a rica etti. Arabadan indiler. Sabire, garip bir acele ile geri döndü. “Çocukluk arkadaşım Naciye Hanım!” dedi. Naciye’ye de: “Paşababasının paralarını bol bol yiyen Fasih Bey. derken iki kat oldu. Şaşalayan Naciye gülümsedi. Kalabalığa kapıldılar. Dolaşmaya başladılar. Yeldirmeli kadınlar, gençler hep onlara bakıyorlardı. Bu dolaşma epeyce sürdü. Naciye’nin karnı o kadar acıkmıştı ki! Adeta midesinde bir sızı duymaya başladı. Gözlerinin önünde siyah siyah lekeler uçuyordu. Güneş ağaçların arkasında kayboluyor, denizin nihayetinde gök, pembe, kırmızı bulutlarla doluyordu. Kalabalığın içinden bazı bisikletli çocuklar da geçiyorlardı. Sabire:
“Haydi artık çocuklar, gidelim!” dedi,
“Yoruldum. Bu gece ziyafetimiz de var. Bizi beklerler.” Füsun sordu:
“Fasih Bey de gelecek mi?”
“Sor kendine! Gelmiyor.” Fasih cevap verdi:
“Beni affediniz, efendim!” Sabire:

“Fasih! Bu gece bizde kalabalık çok… Naciye gürültüye alışmamıştır. Bu gece sende misafir kalacak!” dedi.
“Maalmemnuniye, tenezzül ederlerse!” ve … Naciye cevap vermedi. Yorgunluktan sanki hastalanmıştı. Kımıldayacak hali yoktu. İdaresiz bir hayal gibiydi. Yalnız gülümsedi. Eğer Sabire’de kalsa, çalgı çağanak, gürültü içinde ihtimal yemek zamanı uzayacak, gece yarısında bile sofraya oturulamayacaktı. Hâlbuki bu delikanlının evi tenhaydı. Artık işte gece oluyordu. Ellerinden kaçmak, kurtulmak ihtimali kalmamıştı. Onunla gitmek daha hayırlı değil miydi? İçinden, “Hemen gidip sofraya otururuz. Karnımı doyururum! Sonra bir mazeret uydurur belki sabaha kadar teslim olmam. Sonra kaçarım!” diyordu. Fasih’in arabası bu meydanlığın nihayetinde duruyordu. Sabire’yle, Füsun’la vedalaştılar. Delikanlı hemen koluna girmişti. Arabaya bindiler. Lambalarını yakmış dükkânlar arasından geçmeye başladılar. Genç de ona güzelliğinin fevkaladeliğinden bahsediyordu. “Aman yarabbi! Siz nerede doğdunuz? Nerede büyüdünüz? Ne letafet!” diye tuhaf sualler soruyordu. Kendisini bir takdim için Sabire’ye iki yüz lira veren gencin zenginliğini düşünen Naciye, bu akşam oturacağı sofrayı da gözünün önüne getirmeye çalışıyordu. Altıyolağzı’nı, Yoğurtçu’yu, Bağdat Caddesini dörtnala geçtiler. Fasih Bey, onun dalgınlığını pek bediî buluyor:

“Ne düşünüyorsunuz Allah aşkınıza? Bir kederiniz mi var?” diyordu.
 “Hiç efendim!”
 “Niye böyle dalgınsınız?”
“Hiç efendim!”
Gence dönüp “Hemen doğru sofraya oturalım, olur mu?” diyeceği geliyordu. Sağ tarafında batan güneşin hâlâ gölgeli kızıllığı silinmemişti. Ihlamur’u geçtiler. Araba durunca, derin bir uykudan uyanmış gibi sarsıldı. Fasih yere atlamış, ona elini uzatıyordu. “Buyurun!” İndiler. Demir parmaklıklı bir kapının önünde duruyorlardı. İçerde karanlık, ağaçlık bir yolun nihayetinde bir bina gölgesi görünüyordu. Kapıdan girince Fasih:
“İslam! İslam!” diye bağırdı. Uzaktan bir Arnavut sesi cevap verdi:
“Efendum?”
“Haydi salonun gazlarını yak!” Karşılarına çıkan uzun boylu, bahçıvan kılıklı bir herifti.
“Baş üstüne efendum!” Fasih, Naciye’ye döndü:
“Bahçıvandan başka evde kimse yok. Sakın sıkılma cicim!” ……
“Serbest ol artık…”
“Peki..” Geniş taş merdivenlerden çıktılar. Antrenin, salonun gazları yakılmıştı. Naciye, ömründe görmediği bir ihtişama, bu süslere hayretle baktı. Hele salonda, adeta açlığını unutur gibi oldu. Halılar, duvarlarda resimler, vazolar, ağır perdeler, ortadaki masa… Hepsine ayrı ayrı bakıyordu. Salonda görecek şey kalmayınca yine karnının açlığını duydu. Tabii yemek odası da burası kadar süslüydü. Kim bilir ne yemekler vardı. Şiddetle et, börek kokuları duyar gibi oluyordu.

Fasih bülbülleşmişti. Anlamadığı birçok şeyler söylüyor, ona ebedi aşklarından, hatta izdivaçtan, doğacak çocuklardan, nihayetsiz saadetlerden bahsediyordu. Ne kadar vakit geçti, Naciye’nin haberi yoktu. Fasih:
“Haydi, artık cicim, yukarı çıkalım!” dedi. Aklında hep yemek olan Naciye, gayri ihtiyari sordu:
“Nereye?”
“Yatak odamıza cicim!”
“Fakat…”
“Ne cicim?” Naciye kendini sıktı:
“Biraz bir şey yesek!” diyebildi. Fasih:
“Ay!” diye haykırdı,
“Ne kadar eşeğim? Güzelliğiniz beni şaşırttı. Karnınızın aç olup olmadığını soramadım. Allah aşkınıza affediniz! Ben İstanbul’da yemiş de gelmiştim. Durunuz, bir şey uyduralım!” al Sonra kalktı. Açık panjurdan kafasını çıkardı. Yine:
“İslam, İslam!” diye haykırdı.
“Efendum!” “Gel buraya ulan, çabuk diyorum!”
“Efendum!”
“Haydi, biraz yiyecek bir şey uydur!” Naciye yemek lafına iyice kulak kabarttı.
“Ne yapalım efendum?”
“Ne yaparsan yap!”
“Gece yarısı oldu efendum, şimdi her taraf kapalı…”.
“Ulan kafa ağrıtma, diyorum, git, ne bulursan bul, çabuk yemek odasına getir!”
“Efendum, her taraf şimdi kapalı…”
“Uzatma lafı diyorum be! Ne halt edersen et!” Arnavut çekildikten sonra, Fasih, yine Naciye’ye döndü. Güzel elini tuttu. Öpmeye, koklamaya başladı.
 “Kusura bakma cicim! Yarın lokantadan getirtiriz, ben akıl edemedim. Affet!”

“Estağfurullah…”
“Hakikaten eşeklik ettim.”
“Estağfurullah.”
“Öyle ya, yemeği hiç düşünmedim. Amma sizi görünce şaşırdım vallahi..” içeri giren Arnavut’un ayak sesleri işitildi. Fasih’in söylediklerini artık duymuyor, hep ayak sesleri işitiyor gibi oluyordu. Arnavut kapının dışından:
“Hazırdır begüm, buyurun!” dedi. Kalktılar. Sofradaki masanın yanından dolaştılar, Fasih, bir kapının önünde durdu. “Buyurunuz efendim!” dedi. Naciye hızla girdi. Burası geniş, mükemmel bir yemek salonuydu. Büfelerin billurları içinde, yanan lambanın akisleri parlıyordu, büyük dört köşe masanın kenarına, karşı karşıya iki sandalye konulmuştu. Yalnız bir sandalyenin önünde bir tabak duruyordu. “Buyurun efendim!” ….. Fasih, Naciye’yi sandalyeye oturttu. Naciye, gözlerini tabakta duran şeye indirince, acı bir çığlık kopardı. “Aaaa!” Evet, bunlar siyah zeytin taneleriydi. Yanında da, dört senedir yemekten artık tiksindiği bir vesika ekmeği dilimi duruyordu. Kollarını masaya dayadı. Başını kollarının üstüne kapadı. Ağlamaya başladı. Avazı çıktığı kadar hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Fasih, bu ani tebeddülden bir şey anlamamıştı. “Ne oldu?” diyemiyor, Naciye’nin arkasına attığı pelerinin altından görünen beyaz ensesine bakıyor, vesika ekmeğiyle tabaktaki zeytinleri göremiyordu.

Arnavut, köşkün köpeğine verilen vesika ekmeğinden başka bir şey bulamamıştı. Akşam fasulyesini de bitirmiş, hiç bırakmamıştı. Buhran şiddetlendi. Naciye’nin gözyaşları kollarını ıslatıyordu. Fasih, hiç durmadan:
“Ne oldun cicim? Ne oldun?” diyordu. Genç kadın:
 “Hiç!” diye ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Fasih, önlemek istedi:
 “Allah aşkına beni bırakınız! Sonra fena olur!” diye haykırdı. Güzel, ela gözleri çerçevesinden fırlamıştı. Delikanlı çekindi. Genç kadının kapıdan çıkıp gidişine bakakaldı. Bahçenin kumlarına basan adımlarını işitirken: “Ne isterik kadın! Adeta muamma…” dedi. Naciye, karanlığın içinde yürüyordu. Bir yemek için bu gece namusunu feda ediyordu. Kendisini yalnızca takdim için iki yüz lira veriliyordu. Sonra, işte bu cennet kadar muhteşem, saraylardan süslü köşkün altınlı, gümüşlü, billurlu yemek odasında, karşısına yine zeytin ekmek çıkıyordu. Yürüdü, yürüdü. Artık ağlamıyordu. Kalbi taş kesilmiş gibiydi. Göğsünde onun ağırlığını duyuyordu. Caddeden daha karanlık bir sokağa saptı. Bu bir yokuştu. Daha hızlı Yürüdü. Nereye gideceğini bilmiyordu. Sonra yine bir caddeye çıktı. Uzaktan dalgaların seslerini işitti.

Karanlığın içinde daha karanlık ağaçlar rüzgârla hışırdıyordu. Deniz sesinin geldiği tarafa yürüdü. Bir gölge, denizin ortasına doğru uzanmış gitmişti. Bu gölgenin uzanmış üzerinden yürüdü, yürüdü. Bir binanın altından geçti. Yürüdü. Serin bir rüzgâr yüzüne çarpıyordu. Bu gölge yol artık bitmişti. Durdu. Karanlık denize baktı, baktı, baktı. Evet, buraya kendini atmaktan başka çare yoktu. Cennete gitse, sefalet yine onun yakasını bırakmayacaktı. Fakat atılacak kuvveti kendinde bulamadı. Oraya yıkıldı. Karşısında kocaman bir yıldız gibi parlayan fenere gözlerini dikti. Baktıkça bu ziya gözlerinin içinde büyüyor, altın tep- si gibi kırmızılaşıyor, sanki gözlerinden giren tatlı baygın aydınlığı, taş kesilmiş donuk kalbini yavaş yavaş ısıtıyor, eritiyordu.

9 Yaş MasallarıUyku Öncesi MasallarUyku Masalları


Benzer İçerikler

Nasıl Kurtarmış?
Nasıl Kurtarmış Hikayesi
Topuz
Topuz Hikayesi
bomba
Bomba Hikayesi
Piç
Piç Hikayesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Masal Oku | © 2023, Tüm hakları saklıdır.